Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2010 - Tiết 11: Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2010 - Tiết 11: Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

I.Mụctiêu.

1. Kiến thức.

 - Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, song song, hỗn hợp.

2. Kĩ năng.

 - Phõn tớch, tổng hợp kiến thức.

 - Giải bài tập theo đúng các bước giải.

3. Thái độ.

 - Trung thực, kiờn trỡ.

II.Chuẩn bị.

 * GV:

 - Giải trước bài tập ở nhà theo các cách khác nhau.

 - Dự kiến ghi bảng : Trình bày đầy đủ lời giải của 3 bài toán trong SGK

*HS: Xem trước bài 11 SGK.

 

doc 3 trang Người đăng hoaianh.10 Lượt xem 1341Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2010 - Tiết 11: Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : /2010
Ngày giảng : 9AB: 
Tiết 11 Bài 10 : BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ễM
 VÀ CễNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN.
I.Mụctiêu. 
1. Kiến thức.
 - Vận dụng định luật ễm và cụng thức tớnh điện trở của dõy dẫn để tớnh cỏc đại lượng cú liờn quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, song song, hỗn hợp.
2. Kĩ năng.
 - Phõn tớch, tổng hợp kiến thức. 
 - Giải bài tập theo đỳng cỏc bước giải.
3. Thái độ.
 - Trung thực, kiờn trỡ.
II.Chuẩn bị.
 * GV: 
 - Giải trước bài tập ở nhà theo các cách khác nhau. 
 - Dự kiến ghi bảng : Trình bày đầy đủ lời giải của 3 bài toán trong SGK 
*HS: Xem trước bài 11 SGK. 
III. Tổ chức các hoạt động. 
Hoạt động của trò
Trợ giúp của thầy 
HĐ1: Kiểm tra bài cũ. 
- Hai HS lên bảng trả lời câu hỏi của GV
- Cả lớp nhận xét câu trả lời của hai bạn.
HS1: Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm.
HS2:Dõy dẫn cú chiều dài l,cú tiết diện S và làm bằng chất cú điện trở làthỡ cú điện trở R được tớnh bằng cụng thức nào.
? Từ cụng thức hóy phỏt biểu mối quan hệ giữa điện trở Rvới cỏc đại lượng đú.
 HĐ2: Chữa bài 1.
Từng HS giải bài tập này theo các bước 
a)Tìm hiểu và phân tích đề bài từ đó xác định được các bước giải bài tập 
 b) Tính điện trở của dây dẫn.
c) Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn
Túm tắt:
l=30m; S=0,3mm2 =0,3.10-6m2
; U=220V
I=?
Bài giải
Áp dụng cụng thức :
Thay số: 
Điện trở của dõy nicrụm là 110Ω.
Áp dụng cụng thức định luật ễm: . Thay số: 
Vậy cường độ dũng điện qua dõy dẫn là 2A.
I.Bài 1.
? Y/c 1 HS đọc đề bài tập 1và 1HS lờn bảng túm tắt đề bài.
? Y/c HS đổi đơn vị.
Hướng dẫn HS thảo luận bài 1. Yờu cầu chữa bài vào vở nếu sai. 
GV kiểm tra cỏch trỡnh bày bài trong vở của 1 số HS nhắc nhở cỏch trỡnh bày.
GV: Ở bài 1, để tớnh được cường độ dũng điện qua dõy dẫn ta phải ỏp dụng 2 cụng thức: Cụng thức của định luật ễm và cụng thức tớnh điện trở.
HĐ3: Hướng dẫn HS giải bài 2.
Từng HS giải bài tập này theo các bước
Túm tắt:
Cho mạch điện như hỡnh vẽ 
a)Để đốn sỏng bỡnh thường, R2=?
Bài giải:
C1: Phõn tớch mạch: R1nt R2.
Vỡ đốn sỏng bỡnh thường do đú: 
I1=0,6A và R1=7,5Ω. 
R1ntR2→I1=I2=I=0,6A.
Áp dụng cụng thức:
Mà 
Điện trở R2 là 12,5Ω.
C2: Áp dụng cụng thức: 
Vỡ: 
Vỡ đốn sỏng bỡnh thường mà 
C3: Áp dụng cụng thức: 
Vỡ .
b)Túm tắt:
Bài giải: Áp dụng cụng thức: 
Vậy chiều dài dõy làm biến trở là 75m
II. Bài 2.
Y/c HS đọc đề bài bài 2.
? Tự ghi phần túm tắt vào vở.
Hướng dẫn HS phõn tớch đề bài, yờu cầu HS nờu cỏch giải cõu a) để cả lớp trao đổi, thảo luận.
Đề nghị HS tự giải vào vở nháp.
Gọi 1 HS lờn bảng giải phần a), GV kiểm tra bài giải của 1 số HS khỏc trong lớp.
Gọi HS nhận xột bài làm của bạn. 
? Nờu cỏch giải khỏc cho phần a).
? Từ đú so sỏnh xem cỏch giải nào ngắn gọn và dễ hiểu hơn→Chữa vào vở.
Tương tự, yờu cầu cỏ nhõn HS hoàn thành phần b).
HĐ3: Hướng dẫn HS giải bài 3.
Túm tắt:
Bài giải:
a) Áp dụng cụng thức: 
Điện trở của dõy Rd là 17Ω.
Vỡ: 
Coi 
Vậy điện trở đoạn mạch MN bằng 377Ω.
b)Áp dụng cụng thức: 
III.Bài 3
Y/C HS đọc và làm phần a) bài tập 3.
Nếu cũn đủ thời gian thỡ cho HS làm phần b). Nếu hết thời gian thỡ cho HS về nhà hoàn thành bài b) và tỡm cỏc cỏch giải khỏc nhau.
Vỡ 
Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mỗi đốn là 210V.
HĐ4: Hướng dẫn về nhà.
Làm cỏc bài tập 11(SBT).
GV gợi ý bài 11.4 cỏch phõn tớch mạch điện.
IV. Bài học kinh nghiệm
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 11(9).doc