Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2011 - Tiết 58: Bài tập quang hình học (Bài 3 + Một bài tập về thấu kính hội tụ)

Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2011 - Tiết 58: Bài tập quang hình học (Bài 3 + Một bài tập về thấu kính hội tụ)

I.Mục tiêu :

 1.Kiến thức:

 - Tiếp tục vận dụng kiến thức để giải được cỏc bài tập về thấu kớnh

 và về các dụng cụ quang học đơn giản .

 - Thực hiện được các phép tính về hỡnh quang học.

 - Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hỡnh học.

 2. Kĩ năng: Giải cỏc bài tập về quang hỡnh học.

 3. Thái độ: Cẩn thận.

II. Chuẩn bị :

 GV: Giải trước bài 3 và bài 1 bài về thấu kính phân kỳ ở nhà.

III. Tiến trình lên lớp:

 1. ổn định lớp.

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Lượt xem 1124Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 năm 2011 - Tiết 58: Bài tập quang hình học (Bài 3 + Một bài tập về thấu kính hội tụ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 3/4/2011
Ngày giảng: 9AB: 6/4
Tiết 58 Bài 51: BÀI TẬP QUANG HèNH HỌC 
( Bài 3 + Một bài tập về thấu kính hội tụ )
I.Mục tiêu :
 1.Kiến thức:
 - Tiếp tục vận dụng kiến thức để giải được cỏc bài tập về thấu kớnh
 và về cỏc dụng cụ quang học đơn giản .
 - Thực hiện được cỏc phộp tớnh về hỡnh quang học.
 - Giải thớch được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hỡnh học.
 2. Kĩ năng: Giải cỏc bài tập về quang hỡnh học.
 3. Thỏi độ: Cẩn thận.
II. Chuẩn bị :
 GV: Giải trước bài 3 và bài 1 bài về thấu kính phân kỳ ở nhà.
III. Tiến trình lên lớp:
 1. ổn định lớp.
 2. Kiểm tra : Nêu đặc điểm của TKPK? Đặc điểm của ảnh tạo bởi TKPK?
Trợ giúp của thầy
Hoạt động của trò
?
?
?
?
?
HĐ1: Hướng dẫn giải bài tập 3.
Đặc điểm chớnh của mắt cận là gỡ?
Người bị cận thị càng nặng thỡ càng khụng nhỡn rừ cỏc vật ở xa mắt hay ở gần mắt? Ai cận thị nặng hơn?
Khắc phục tật cận thị là làm cho người cận cú thể nhỡn rừ cỏc vật ở xa mắt hay ở gần mắt?
Kớnh cận là TKHT hay TKPK?
Kớnh của ai cú tiờu cự ngắn hơn?
 Bài 3.
-Mắt cận nhỡn rừ những vật ở gần, nhưng khụng nhỡn rừ những vật ở xa- Mắt cận CV gần hơn bỡnh thường.
-Người bị cận thị càng nặng thỡ càng khụng nhỡn rừ cỏc vật ở xa mắt-Hoà bị cận nặng hơn Bỡnh vỡ CVH <CVB.
-Khắc phục tật cận thị là đeo TKPK –Kớnh cận là TKPK: Để tạo ảnh gần mắt 
( trong khoảng tiờu cự).
Kớnh thớch hợp khoảng Cc≡F→fH<fB.
?
?
?
?
HĐ2: Hướng dẫn HS giả bài tập 
Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ.
Làm thế nào để vẽ được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.
Nêu cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.
Y/c HS xá định vị trí của vật khi biết vị trí của ảnh
 B B’
 F A A’ 0
Bài 4:
Cho ảnh của một vật tạo thấu kính phân kỳ(Hình vẽ). Dựa vào tính chất của thấu kính phân kỳ.Hãy xác định vị trí đặt vật .
 B’
 F A’ 0
Kẻ đường thẳng thứ nhất đi qua điểm B’ và quang tâm 0
Kẻ đường thẳng thứ 2 đi qua tiêu điểm F và quang tâm 0 cắt thấu kính tại điểm I.
Từ điểm I kẻ đường thẳng thứ 3 song song với trục chính của thấu kính cắt đường thẳng thứ nhất tại B.
Từ B kẻ đường vuông góc với trục chính cắt trục chính tại A. Vậy AB là vật.
HĐ3: Củng cố - Hướng dẫn về nhà.
- GV chốt lại kiến thức trọng tâm của bài
- Ôn lại các đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT và TKPK.
- Đọc và tìm hiểu bài 52 để chuẩn bị cho giờ học sau.
IV. Bài học kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docL Tiet 58(9).doc