Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 8 - Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 8 - Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

I.Mục tiêu:

 -Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

 -Bố trí và tiến hành TN kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện dây dẫn.

 -Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

 -Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. Chuẩn bị

 -2 điện trở dây quấn cùng loại.

 -

 -1 nguồn điện 1 chiều 6V. -1 công tắc.

 -1 ampe kế có GHĐ là 1A và ĐCNN 0.02A.

 -1 vônkế có GHĐ là 6V và ĐCNN 0.1V. -Các đoạn dây nối.

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Lượt xem 3388Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 8 - Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn:14/9
Giảng: 9A
 9B
Tiết:8
 Bài 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ 
 VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN.
I.Mục tiêu: 
 -Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
 -Bố trí và tiến hành TN kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện dây dẫn.
 -Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
 -Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. Chuẩn bị
 -2 điện trở dây quấn cùng loại.
 -
 -1 nguồn điện 1 chiều 6V. -1 công tắc.
 -1 ampe kế có GHĐ là 1A và ĐCNN 0.02A.
 -1 vônkế có GHĐ là 6V và ĐCNN 0.1V. -Các đoạn dây nối.
III. Tiến trình lên lớp:
 1.æn ®Þnh líp: 9A: 9B:
 2. KiÓm tra bµi cò: -Viết công thức biểu diễn mối quan hệ 
 giữa U, I, R trong đoạn mạch có 2 điện trở
 mắc nối tiếp, song song.
 3.Bµi míi
Trî gióp cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
?
?
H§1:Nªu dự đo¸n về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện
Yêu cầu HS vận dụng kiến thức về điện trở tương đương trong đoạn mạch mắc song song để trả lời câu hỏi C1.
Từ câu C1→Dự đoán sự phụ thuộc của R vào S qua câu C2. 
I.Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
C1: 
C2: Trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và cùng được làm từ cùng một loại vật liệu, thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện dây.
?
?
?
-
?
-
H§2: ThÝ nghiÖm kiÓm tra.
Vẽ sơ đồ mạch điện kiểm tra 
Nêu dụng cụ cần thiết để làm TN, các bước tiến hành TN.
Yêu cầu HS làm TN kiểm tra theo nhóm để hoàn thành bảng 1-tr23.
GV thu kết quả TN của các nhóm→Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.
Y/c HS so sánh với dự đoán để rút ra kết luận.
HS đọc yêu cầu phần 3 →Nhận xét. Tính tỉ số và so sánh với tỉ số thu được từ bảng 1.
Gọi 1 HS nhắc lại kết luận về mối quan hệ giữa R và S→Vận dụng.
II.ThÝ nghiÖm kiÓm tra.
Hình 8.3:
*Các bước tiến hành TN:
-Mắc mạch điện theo sơ đồ.
-Thay các điện trở R được làm từ cùng một laọi vật liệu, cùng chiều dài, tiết diện S khác nhau.
-Đo giá trị U, I → Tính R.
-So sánh với dự đoán để rút ra nhận xét qua kết quả TN.
-Nhận xét: Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn
Tỉ số: →Rút ra kết quả:
-Kết luận: điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
?
?
?
-
-
H§4:VËn dông- cñng cè.
Yêu cầu cá nhân hoàn thành C3.
Gọi HS khác nhận xét→yêu cầu chữa bài vào vở.
Y/c HS thùc hiÖn c©u C5.
Trả lời C6 và bài tập 8 SBT.
Ôn lại bài 7 và bµi 8.
III. VËn dông.
C3: Vì 2 dây dẫn đều bằng đồng, có cùng chiều dài
Điện trở của dây thứ nhất gấp 3 lần điện trở của dây dẫn thứ hai.
C5: Cách 1: Dây dẫn thứ hai có chiều dài nên có điện trở nhỏ hơn hai lần, đồng thời có tiết diện nên điện trở nhỏ hơn 5 lần. Kết quả là dây thứ 2 có điện trở nhỏ hơn dây thứ nhất 10 lần .
Cách 2: Xét 1 dây R3 cùng loại có cùng chiều dài và có tiết diện ; có điện trở là:
.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 8(lop 9).doc