Kiểm tra Văn 9 (phần thơ) 1 tiết

Kiểm tra Văn 9 (phần thơ) 1 tiết

Đề ra :

Câu 1 . Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi :

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân .

a.Trong đoạn thơ trên tác giả sử dụng những biện pháp tu từ nào ?

b. Hãy chỉ rõ và nêu tác dụng của từng biện pháp ?

 

doc 1 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 21/08/2021 Lượt xem 619Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Văn 9 (phần thơ) 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng 3 năm 2011
Họ và tên: lớp 9
Kiểm tra Văn ( phần thơ) 1 tiết
Điểm
Lời nhận xét
Đề ra : 
Câu 1 . Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi :
‘’Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân .’’
a.Trong đoạn thơ trên tác giả sử dụng những biện pháp tu từ nào ?
b. Hãy chỉ rõ và nêu tác dụng của từng biện pháp ?
 Câu 2 : Nêu nội dung khổ thơ cuối bài thơ ‘Viếng Lăng Bác’ của Viễn Phương . 
Câu 3 : Phân tích cái hay cái đẹp trong khổ thơ cuối của bài Sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh .

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_van_9_phan_tho_1_tiet.doc