Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 64 - Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học

Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 64 - Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học

I.Mục tiêu :

 1.Kiến thức:

 - Trả lời được các câu hỏi tự kiểm tra nêu trong bài.

 - Vận dụng kiến thức và kĩ năng đó chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập

 phần vận dụng.

 2. Kĩ năng: Hệ thống được kiến thức thu thập về Quang học để giải thích các hiện

 tượng Quang học.

 - Hệ thống hoá được các bài tập về Quang học.

 3. Thái độ; Nghiêm túc.

II. Chuẩn bị :

 HS làm hết cỏc bài tập về phần “Tự kiểm tra” và phần “Vận dụng” vào vở BT.

III. Tiến trình lên lớp:

 1. ổn định lớp: 9A: 9B:

 2. Kiểm tra : ánh sáng có những tác dụng gì ? lấy VD.

 3. Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 19/03/2018 Lượt xem 667Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 64 - Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:19 /4/2011
Ngày giảng: 9AB: 21/4
Tiết: 64 Bài 58: Tổng kết chương III : quang học.
I.Mục tiêu :
 1.Kiến thức: 
 - Trả lời được cỏc cõu hỏi tự kiểm tra nờu trong bài.
 - Vận dụng kiến thức và kĩ năng đó chiếm lĩnh được để giải thớch và giải cỏc bài tập
 phần vận dụng.
 2. Kĩ năng: Hệ thống được kiến thức thu thập về Quang học để giải thớch cỏc hiện 
 tượng Quang học.
 - Hệ thống hoỏ được cỏc bài tập về Quang học.
 3. Thỏi độ; Nghiờm tỳc.
II. Chuẩn bị :
 HS làm hết cỏc bài tập về phần “Tự kiểm tra” và phần “Vận dụng” vào vở BT.
III. Tiến trình lên lớp:
 1. ổn định lớp: 9A: 9B: 
 2. Kiểm tra : ánh sáng có những tác dụng gì ? lấy VD.
 3. Bài mới
Trợ giúp của thầy
Hoạt động của trò
?
?
?
?
?
?
?
?
?
HĐ1: Trả lời câu hỏi phần tự kiểm tra.
Hiện tượng khỳc xạ là gỡ?
Mối q/hệ giữa gúc tới và gúc khỳc xạ cú giống mối q/hệ giữa gúc tới và gúc p/xạ ?
Ánh sỏng qua TK, tia lú cú tớnh chất gỡ?
So sỏnh ảnh của thấu kớnh hội tụ và thấu kớnh phõn kỡ?
So sỏnh cấu tạo và ảnh của mỏy ảnh và mắt?
Cỏc tật cuả mắt?
Nờu cấu tạo kớnh lỳp? Tỏc dụng?
So sỏnh ỏnh sỏng trắng và ỏnh sỏng màu?
Nờu tỏc dụng của ỏnh sỏng?
I. Tự kiểm tra.
Hiện tượng khỳc xạ
 Mối quan hệ giữa gúc tới và gúc khỳc xạ.
Hiện tượng ỏnh sỏng đi qua thấu kớnh, tớnh chất tia lú đi qua thấu kớnh.
Mỏy ảnh.
Cấu tạo chớnh:
- Vật kớnh là TKHT.
 - Buồng tối.
Ảnh thật ngược chiều hứng ở trờn phim.
Mắt.
Cấu tạo: -Thể thuỷ tinh là TKHT cú thay đổi f.
- Màng lưới.
Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật, hứng trờn 
màng lưới.
TKHT: vật đặt ngoài khoảng tiờu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa TK thỡ ảnh thật cú vị trớ cỏch TK một khoảng bằng tiờu cự.
Vật đặt trong khoảng tiờu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cựng chiều với vật.
TKPK: Võt sỏng đặt ở mọi vị trớ trước TKPK luụn cho ảnh ảo, cựng chiều, nhỏ hơn vật và luụn nằm trong khoảng tiờu cự của TK.
Vật đặt rất xa TK, ảnh ảo của vật cú vị trớ cỏch TK một khoảng bằng tiờu cự.
Vận dụng
Cỏc tật của mắt:
 Mắt cận
 Mắt lóo
Tật
Nhỡn gần khụng nhỡn xa
Nhỡn xa khụng nhỡn gần
Cỏch khắc phục
Dựng kớnh phõn kỡ tạo ảnh ảo về Cv
Dựng kớnh hội tụ để tạo ảnh về Cc.
Kớnh lỳp.
-Tỏc dụng phúng to ảnh của vật, ảnh ảo cựng chiều lớn hơn vật.
-Cỏch sử dụng: vật đặt gần thấu kớnh.
Ánh sỏng trắng:
A/s trắng qua lăng kớnh phõn tớch thành dải nhiều màu.
A/s trắng chiếu vào vật màu nào thỡ phản xạ màu đú.
A/s qua tấm lọc màu nào thỡ cú a/s màu đú.
Ánh sỏng màu:
Qua lăng kớnh TK chỉ giữ nguyờn màu đú.
A/s màu chiếu vào vật cựng màu thỡ phản xạ cựng màu. Chiếu vào vật khỏc màu thỡ phản xạ rất kộm.
A/s qua tấm lọc màu cựng màu thỡ được a/s màu đú. Qua tấm lọc màu khỏc thỡ thấy tối.
Trộn cỏc a/s màu khỏc nhau lờn màn màu trắng thỡ được màu mới.
-Tỏc dụng nhiệt.
-Tỏc dụng sinh học.
-tỏc dụng quang điện.
?
?
?
?
HĐ2: Làm bài tập vận dụng.
Gọi HS1 đứng tại chỗ trả lời bài 17, 18.
Gọi HS2 đứng tại chỗ trả lời bài 20,21
Gọi HS3 đứng tại chỗ trả lời bài 25, 26.
Gọi HS khỏc tiến hành trờn bảng cựng một lỳc cỏc bài tập 22, 23, 24.
II. Vận dụng.
Bài 17. B. Bài 18. B.
Bài 19.B. Bài 20. D
Bài 21: a-4; b-3; c-2; d-1.
Bài 22: a)
A≡ F
B
O
A’
B’
I
A’B’ là ảnh ảo.
Ảnh nằm cỏch thấu kớnh 10 cm.
Bài 23: a) 
B
I
A
O
F
A’
B’
Ảnh của vật trờn phim là ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.
b) Ảnh cao 2,86cm.
Bài 24: Ảnh cao 0,8cm.
Bài 25: a) Nhỡn một ngọn đốn dõy túc qua một kớnh lọc màu đỏ, ta thấy ỏnh sỏng màu đỏ.
b)Nhỡn ngọn đốn đú qua kớnh lọc màu lam, ta thấy ỏnh sỏng màu lam.
C)Chập 2 kớnh lọc màu đỏ và màu lam lại với nhau rồi nhỡn ngọn đốn dõy túc núng sỏng, ta thấy ỏnh sỏng màu đỏ sẫm. Đú khụng phải là trộn ỏnh sỏng đỏ với ỏnh sỏng lam, mà là thu được phần cũn lại của chựm sỏng trắng sau khi đó cản lại tất cả những ỏnh sỏng mà mỗi kớnh lọc đỏ hoặc lam thể cản được.
Bài 26: Khụng cú ỏnh sỏng mặt trời chiếu vào cõy cảnh, khụng cú tỏc dụng sinh học của ỏnh sỏng để duy trỡ sự sống của cõy cảnh.
-
-
HĐ3: Hướng dẫn về nhà.
ễn tập tốt chương 3-Chuẩn bị cho thi học kỡ 2.
ễn lại cỏc kiến thức đã học từ đầu năm đến nay.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 64 (9).doc