Bài giảng Vật lý Lớp 9 - Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài giảng Vật lý Lớp 9 - Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Hoạt động 1: Thực hiện thí nghiệm, nhận xét và kết luận

Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi:

Hãy kể tên và nêu chức năng của từng dụng cụ có trong mạch điện trên.

Trình bày cách mắc Vôn kế và Ampe kế vào đoạn mạch.

Thực hiện thí nghiệm: Di chuyển con chạy trên biến trở, ghi số liệu vào bảng kết quả với từng vị trí.

Từ kết quả thí nghiệm hãy nhận xét và đưa ra kết luận.

 

ppt 12 trang Người đăng Phan Khanh Ngày đăng 22/06/2023 Lượt xem 420Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý Lớp 9 - Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC 
CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ LỚP 9 
CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC 
CHƯƠNG 3: QUANG HỌC 
Chú ý lắng nghe bài giảng, tích cực tham gia phát biểu và xây dựng bài. 
Không mất trật tự trong giờ học. 
Vở ghi bài học đầy đủ, có chấm điểm. 
Hoạt động nhóm phải tích cực. 
Làm bài tập về nhà đầy đủ trước giờ vào lớp. 
Quy định của tiết học 
MỤC TIÊU BÀI HỌC  
Nêu được mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. 
Vẽ được đồ thị biễu diễn sự thay đổi của cường độ dòng điện theo hiệu điện thế. 
Giải thích được một số hiện tượng thực tế, làm được các bài tập cơ bản. 
MỐI LIÊN HỆ GIỮA C Ư ỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN 
I. THÍ NGHIỆM 
Hoạt động 1 : Thực hiện thí nghiệm, nhận xét và kết luận 
MỐI LIÊN HỆ GIỮA C Ư ỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN 
Hoạt động 1 : Thực hiện thí nghiệm, nhận xét và kết luận 
Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi: 
Hãy kể tên và nêu chức năng của từng dụng cụ có trong mạch điện trên. 
Trình bày cách mắc Vôn kế và Ampe kế vào đoạn mạch. 
Thực hiện thí nghiệm: Di chuyển con chạy trên biến trở, ghi số liệu vào bảng kết quả với từng vị trí. 
Từ kết quả thí nghiệm hãy nhận xét và đ ư a ra kết luận. 
 kết quả 
 Lần đo 
Hiệu điện thế 
(V) 
C ư ờng độ dòng điện (A) 
1 
2 
3 
I. THÍ NGHIỆM 
MỐI LIÊN HỆ GIỮA C Ư ỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN 
Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì c ư ờng độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đó tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. 
I. THÍ NGHIỆM 
MỐI LIÊN HỆ GIỮA C Ư ỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN 
II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ THAY ĐỔI CỦA I THEO U 
Hoạt động 2 : Vẽ đồ thị và rút ra nhận xét, kết luận 
Từ bảng số liệu hãy biểu diễn các cặp giá trị U,I thành các điểm trên hệ trục tọa độ, sau đó nối các điểm với nhau. Dựa vào đồ thị hãy nhận xét rồi kết luận. 
MỐI LIÊN HỆ GIỮA C Ư ỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN 
II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ THAY ĐỔI CỦA I THEO U 
Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. 
A 
V 
K 
A 
B 
+ 
- 
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng di qua gốc toạ độ. 
MỐI LIÊN HỆ GIỮA C Ư ỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN 
III. VẬN DỤNG 
Hoạt động 3 : Giải thích các câu hỏi trong SGK (hoạt động theo nhóm) 
VD: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? 
Cho biết 
U 1 = 12V 
I 1 = 0,5A 
U 2 = 36V 
 I 2 = ? 
Giải 
Ta có: 
Vậy nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,5A. 
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ 
 Làm bài tập 1 – 6 SGK trang 11. 
Đọc phần “Thế giới quanh ta” 
Tìm hiểu bài “Điện trở của dây dẫn, định luật Ôm 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_ly_lop_9_bai_1_su_phu_thuoc_cua_cuong_do_dong.ppt