Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Thể dục

Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Thể dục

Đề: Thể dục 1

 1/ Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời (8/1945) đến nay, Quốc hội nước ta đã ban hành Luật Giáo dục:

 A. 4 lần. B. 2 lần. C. 3 lần. D. 1 lần.

 2/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổng số diện tích mặt bằng của trường tính theo đầu học sinh, ít nhất phải đạt:

 A. 5m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).

 B. 8m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).

 C. 4m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).

 D. 6m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).

 3/ Trong kĩ thuật chạy ngắn giai đoạn nào quan trọng nhất?

 A. Về đích. B. Chạy giữa quãng.

 C. Xuất phát. D. Chạy lao.

 4/ Các kì Seagames được tổ chức mấy năm một lần?

 A. 1 năm. B. 2 năm. C. 3 năm. D. 4 năm.

 

doc 5 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 07/08/2021 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Thể dục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
HỘI GIẢNG CẤP THCS TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ VI – 2008
Đề thi: Hiểu biết
ĐIỂM BÀI THI
NGƯỜI CHẤM
(ký, ghi rõ họ tên)
PHÁCH
(Do chủ tịch HĐ ghi)
Bằng số:.....
Bằng chữ:..
..
1.
2.
Lưu ý:
 - Thí sinh khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước phương án đúng (A, B, C, D, E):
 - Nếu khoanh tròn từ 02 chữ cái trở lên hoặc không khoanh tròn chữ cái nào hoặc tẩy xoá thì câu đó không chấm.
 - Đề thi gồm 6 trang, 40 câu.
Đề: Thể dục 1
 1/ Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời (8/1945) đến nay, Quốc hội nước ta đã ban hành Luật Giáo dục:
	A. 4 lần.	B. 2 lần.	C. 3 lần.	D. 1 lần.
 2/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổng số diện tích mặt bằng của trường tính theo đầu học sinh, ít nhất phải đạt:
	A. 5m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	B. 8m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	C. 4m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	D. 6m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
 3/ Trong kĩ thuật chạy ngắn giai đoạn nào quan trọng nhất?
	A. Về đích.	B. Chạy giữa quãng.
	C. Xuất phát.	D. Chạy lao.
 4/ Các kì Seagames được tổ chức mấy năm một lần? 
	A. 1 năm.	B. 2 năm.	C. 3 năm.	D. 4 năm.
 5/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổ chuyên môn trong trường THCS, trường THPT sinh hoạt chuyên môn:
	A. Một tuần một lần.	B. Một tháng một lần.
	C. Ba tuần một lần.	D. Hai tuần một lần.
 6/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng trường đối với trường có cấp học cao nhất là THCS là:
	A. Trưởng phòng giáo dục và đào tạp cấp huyện.
	B. Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc người được uỷ quyền. 
	C. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc người được uỷ quyền.
	D. Hiệu trưởng nhà trường.
 7/ Theo Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định các trường hợp được miễn học môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật có đủ hồ sơ hợp lệ thì người cho phép học sinh được miễn là: 
	A. Giám đốc Sở GD&ĐT.	B. Trưởng phòng GD&ĐT.
	C. Giáo viên chủ nhiệm.	D. Hiệu trưởng.
 8/ Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 quy định tuổi học sinh vào lớp 6 THCS được quy định (không kể những trường hợp cá biệt):
	A. Từ 11 đến 13 tuổi.	B. Từ 10 đến 14 tuổi.	
	C. Từ 11 đến 14 tuổi.	D. Từ 10 đến 13 tuổi.
 9/ Đội bóng đá nào đạt cúp UEFA liên tục trong 3 năm 1978, 1978 và 1980?
	A. Các phương án đều sai.	B. Asenal.
	C. Chelsea.	D. Manchester United.
 10/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục năm học trước khi trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phải đạt chỉ tiêu về Hạnh kiểm:
	A. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 70% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	B. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 75% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	C. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 80% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	D. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 65% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
 11/ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ IV được khai mạc vào ngày tháng năm nào?
	A. 09/01/2008.	B. 10/01/2008.
	C. 08/01/2008.	D. 11/01/2008.
 12/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định một trong các quyền của giáo viên chủ nhiệm lớp là:
	A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày.
	B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học 3 ngày.
	C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học từ 3 đến 5 ngày.
	D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 5 ngày.
 13/ Theo Quyết định 1522/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành quy định quản lý dạy thêm quy định số lượng học sinh trong các lớp học thêm:
	A. Tối đa không quá 35 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 45 học sinh đối với các lớp học khác.
	B. Tối đa không quá 30 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 40 học sinh đối với các lớp học khác.
	C. Tối đa không quá 30 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 45 học sinh đối với các lớp học khác.
	D. Tối đa không quá 35 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 40 học sinh đối với các lớp học khác.
 14/ Khoảng cách từ mặt sân lên vòng rổ (môn bóng rổ THCS trở lên) là:
	A. 3m 05cm.	B. 3m 15cm.	C. 3m 10cm.	D. 3m 00cm.
 15/ Thành tích nhảy cao đạt huy chương vàng tại Seagames 24 của Bùi Thị Nhung là bao nhiêu?
	A. 1m88.	B. 1m87.	C. 1m86.	D. 1m89.
 16/ Theo Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định học sinh không được lên lớp khi nghỉ học:
	A. 45 buổi.	B. Quá 45 buổi.
	C. Từ 45 đến 50 buổi.	D. Dưới 45 buổi.
 17/ Luật thi đấu bóng đá 7 người do nhà xuất bản TDTT năm 2002 quy định bóng thi đấu số 4 (hoặc tương đương) có trọng lượng tối đa là bao nhiêu?
	A. 350g.	B. 360g.	C. 380g.	D. 390g.
 18/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
	A. 6 năm.	B. 3 năm.	C. 5 năm.	D. 4 năm.
 19/ Hiện nay tỉnh Ninh Bình có số trường Trung học cơ sở là:
A. 142.	B. 144.	C. 143.	D. 145.
 20/ Sân bóng chuyền lớn có kích thước là bao nhiêu?
	A. 7m x 14m.	B. 8m x 16m.	C. 9m x 18m.	D. 6m x 12m.
 21/ Quần vợt Winblde nước Anh được tổ chức trên mặt sân nào?
	A. Sân nhựa tổng hợp.	B. Sân đất nện.
	C. Sân cỏ.	D. Các phương án đều đúng.
 22/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định người kí cấp bằng tốt nghiệp THCS là:
	A. Giám đốc Sở GD&ĐT.
	B. Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT.
	C. Trưởng phòng GD&ĐT.
	D. Hiệu trưởng trường THCS.
 23/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn giáo viên đối với trường đạt chuẩn Quốc gia là phải có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo qui định hiện hành trong đó có:
	A. Ít nhất 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	B. Ít nhất 10% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	C. Ít nhất 25% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	D. Ít nhất 15% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
 24/ Theo Hướng dẫn số 1350/HD-SGD&ĐT ngày 02/11/2007 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn dạy thêm và học thêm quy định số loại hồ sơ khi xin cấp giấy phép dạy thêm học thêm là:
	A. 5 loại.	B. 9 loại.	C. 11 loại.	D. 7 loại.
 25/ Một học sinh lớp 8 có điểm trung bình các môn học của học kì I là 6,1trong đó điểm trung bình môn Toán là 3,7 và điểm trung bình môn Ngữ văn là 4,9 không có môn học nào có điểm trung bình dưới 3,5. Học sinh đó xếp loại học lực:
	A. Kém.	B. Trung bình.	C. Khá.	D. Yếu.
 26/ Đáp án nào dưới đây là đúng?
	A. Quả cầu lông có 18 lông vũ gắn vào đế.
	B. Quả cầu lông có 16 lông vũ gắn vào đế.
	C. Quả cầu lông có 15 lông vũ gắn vào đế.
	D. Quả cầu lông có 17 lông vũ gắn vào đế.
 27/ Theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy chế xét tốt nghiệp THCS quy định kết quả xếp loại tốt nghiệp được xếp thành:
	A. 5 loại	B. 2 loại.	C. 4 loại.	D. 3 loại.
 28/ Trong kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi lớp 9 THCS giai đoạn nào quan trọng nhất?
	A. Giai đoạn giậm nhảy.	B. Giai đoạn trên không.
	C. Giai đoạn tiếp đất.	D. Giai đoạn chạy đà.
 29/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục năm học trước khi trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phải đạt chỉ tiêu về Học lực:
	A. Xếp loại Giỏi đạt từ 2%, loại Khá đạt từ 35% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 3%.
	B. Xếp loại Giỏi đạt từ 3%, loại Khá đạt từ 35% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 5%.
	C. Xếp loại Giỏi đạt từ 3%, loại Khá đạt từ 30% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 5%. 
	D. Xếp loại Giỏi đạt từ 2%, loại Khá đạt từ 30% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 3%.
 30/ Theo Quyết định số 14/2004/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004-2007) cho giáo viên THCS quy định chương trình mỗi môn học (trừ môn Công nghệ và Ngoài giờ lên lớp) gồm:
	A. 90 tiết - 3 phần.	B. 120 tiết - 3 phần.
	C. 150 tiết - 3 phần.	D. 170 tiết - 4 phần.
 31/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định giáo viên trường trung học gồm:
	A. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, cán bộ thư viện.
	B. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn.
	C. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội.
	D. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị.
 32/ Việt Nam đã đăng cai được bao nhiêu kì Seagames?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. Chưa lần nào.
 33/ Theo Quyết định 1522/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định quản lý dạy thêm học thêm quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường đối với học sinh cấp THCS là:
	A. 2.500đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.	B. 1.500đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
	C. 1000đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.	D. 2.000đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
 34/ VĐV Nguyễn Đình Cương đạt mấy HCV tại Seagames 24
	A. 4 HCV.	B. 2 HCV.	C. 1 HCV.	D. 3 HCV.
 35/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổng số thành viên của Hội đồng trường:
	A. Tối thiểu là 7 người và tối đa là 11 người.
	B. Tối thiểu là 7 người và tối đa là 12 người.
	C. Tối thiểu là 8 người và tối đa là 12 người.
	D. Tối thiểu là 8 người và tối đa là 11 người.
 36/ Vòng rổ môn bóng rổ có đường kính tính từ mép trong là bao nhiêu?
	A. 47cm.	B. 46cm.	C. 48cm.	D. 45cm.
 37/ VĐV Đỗ Thị Ngân Thương đạt HCV môn thể dục dụng cụ tại kì Seagames 23 tổ chức tại Philipin khi đó ở tuổi bao nhiêu?
	A. 16 tuổi 8 tháng 13 ngày.	B. 17 tuổi 8 tháng 13 ngày.
	C. 15 tuổi 8 tháng 13 ngày.	D. 18 tuổi 8 tháng 13 ngày.
 38/ Theo công văn số 3481/GDTrH ngày 6/5/2005 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia thì trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: 
	A. Không quá 45 lớp và mỗi lớp không quá 45 học sinh. 
	B. Không quá 45 lớp và mỗi lớp không quá 40 học sinh.
	C. Không quá 40 lớp và mỗi lớp không quá 40 học sinh.
	D. Không quá 40 lớp và mỗi lớp không quá 45 học sinh.
 39/ Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 bậc trung học có các loại hình nhà trường: 
	A. Công lập và Bán công.
	B. Công lập, Bán công, Tư thục và Dân lập.
	C. Công lập, Tư thục và Dân lập.
	D. Công lập và Tư thục.
 40/ Theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT quy định trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần kiểm tra thường xuyên của môn học có 3 tiết trong 1 tuần là:
	A. ít nhất 5 lần.	B. ít nhất 3 lần.
	C. ít nhất 4 lần. 	D. ít nhất 2 lần.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoi_giang_cap_thcs_tinh_ninh_binh_lan_thu_vi_2008_mon.doc
  • docDe 2.doc
  • docDe 3.doc
  • docDe 4.doc
  • docDe 5.doc
  • docTHE DUC.doc