Giáo án lớp 9 môn Thể dục - Dương Quang Huy - Trường THCS Yên sơn

Giáo án lớp 9 môn Thể dục - Dương Quang Huy - Trường THCS Yên sơn

Mục tiêu

Giup học sinh nắm được khái nịêm và một sô phương pháp tập luyện sức bền

Yêu cầu: Học sinh nắm được khái niệm và một số phương pháp tập luyện cơ bản

II . Địa điểm phương tiện

• Lớp học

• Giáo án của GV

III.Tiến trình lên lớp

 

doc 136 trang Người đăng HoangHaoMinh Lượt xem 1449Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 9 môn Thể dục - Dương Quang Huy - Trường THCS Yên sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:15/8/2010
THỂ DỤC 9
Tiêt 1
Lý thuyết
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền( mục1)
I .Mục tiêu
Giup học sinh nắm được khái nịêm và một sô phương pháp tập luyện sức bền
Yêu cầu: Học sinh nắm được khái niệm và một số phương pháp tập luyện cơ bản
II . Địa điểm phương tiện
Lớp học
Giáo án của GV
III.Tiến trình lên lớp
1Ổn định tổ chức
2.Bài học
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền
A. Một số hiểu biết cần thiết
Sức bền :Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập,lao động hay tập luyện TDTT trong thời gian kéo dài
Sức bền gồm sức bền chung và sức bền chuyên môn
Sức bền chung : Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài
Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động hay bài tập thể thao trong một thời gian dài.
B.Một số nguyên tắc phương pháp và hình thức tập luyện 
.Một số nguyên tắc
Tập phù hợp với sức khoẻ của mỗi người
Tập từ nhẹ đến nặng dần 
Tập thường xuyên hàng ngày hoặc 3 đến 4 lần / tuần một cách kiên trì không nóng vội.
Trong một giờ học sức bền phải học sau các nội dung khác và bố trí ở cuối giờ học.
Tập chạy xong không dừng lại đột ngột mà cần thực hiện một số động tác hồi tĩnh trong vài phút.
`Song song vơí tập chạy cần rèn luyện kĩ thật bước chạy, cách thở trong khi chạy, cách chạy vượt qua một số chướng ngại vật trên đường chạy và các động tá hồi tĩnh sau khi chạy.
 3.Củng cố bài
 4.Nhận xét xuống lớp.	
Ngày soạn:15/8/2010
Tiết 2
ĐHĐN-Chạy ngắn
I. Mục tiêu
ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số( từ 1 đến hết và 1-2 ,1-2 đến hết) Đứng nghiêm ,đứng nghỉ , quay trái ,quay phải ,quay sau.Tập hợp hàng ngang ,dóng hàng , điểm số,dàn hàng ngang, dồn hàng . Đội hình 0-2-4
Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh( Do gv chọn ).Xuất phát từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt ,vai ,lưng hướng chạy
Yêu cầu:Học sinh thực hiện được các động tác ĐHĐN đã học,một số động tác và trò chơi phát triển sức nhanh
II Địa điểm phương tiện:
Sân trường vệ sinh sach sẽ,còi đồng hồ bấm giây
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung và yêu cầu
Đ L
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu
1.Nhận lớp:
Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung giờ học.
2.Khởi động
a.Kđ chung: Tập bài TD phát triển chung 6 động tác
Xoay kĩ các khớp toàn thân
b.Kđ chuyên môn
Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
B.Phần cơ bản
1. ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng , điểm số, đứng nghiêm, nghỉ quay.
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng , điểm số
dàn và dồn hàng
Đội hình 0-2-4:
0 - 2 - 4 – 0 – 2 – 4 – 0 – 2 - 4
	3
2.Chạy ngắn:
Xuất phát từ một số tư thế khác nhau
Đứng mặt hướng chạy xuất phát
Đứng vai hướng chạy xuất phát
Đứng lưng hướng chạy xuất phat
C.Kết thúc
Hồi tĩnh thả lỏng
Giáo viên nhận xét giờ học
Bài tập về nhà
7-9’
2 x 8n
2x15m
2x15m
2x15m
30-32’
2-3lần
2-3lần
2-3lần
 5’
Lớp trưởng tập hợp lơp và báo cáo sĩ số
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
5
Đội hình kđ
x x x x x
 x x x x
x x x x x
5
Giáo viên điều khiển chung và sửa sai1-2 lần sau đó chia lớp thành các nhóm ôn bài ,GV quan sát và sửa sai
Sau khi ôn nhóm ,GV cho lớp trưởng điều khiển lớp ôn lại 1-2lần.
x x → x x x→ x 
x x →	x
x x →	x
x x →	x
x x →	x
 5
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
5
 Ngày soạn:23/8/2010
 Tiết 3
ĐHĐN - Chạy ngắn - Chạy bền
I.Mục tiêu
ĐHĐN: Ôn nội dung tiết 2. Đi đều , đứng lại , đổi chân khi đi sai nhịp. Đi đều vòng phải vòng trái. Đội hình 0-3-6-9
Chạy ngắn : Ôn trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”.Tư thế sẵn sàng xuất phát
Chạy bền :Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục
Yêu cầu: Học sinh thực hiện cơ bản tốt các động tác ĐHĐN đã học
 Thực hiện được trò chơi và động tác bổ trợ sức nhanh
 Nắm được khái niệm và cách khắc phục hiện tượng cực điểm
II. Địa điểm phương tiện:
Sân trường, đường chạy tự nhiên ,còi , đồng hồ bấm giây
III.Tiến trình lên lớp :
Nội dung và yêu cầu
ĐL
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu
1.Nhận lớp
Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung giơ học
2.Khởi động
a,Kđ chung: Tập bài TD phát triển chung
 6 động tác
 Xoay các khớp toàn thân
b,Kđ chuyên môn 
 Chạy bước nhỏ
 Chạy nâng cao đùi
 Chạy đạp sau 
3.Bài cũ
 Thực hiện một số động tác ĐHĐN đã học
 B.Phần cơ bản
 1. ĐHĐN: Ôn nội dung đã học ở tiết 2
 Ôn đi đều đứng lại ,vòng phải vòng trái, đội hình 0-3-6-9
 2.Chạy ngắn
 Tư thế sẵn sàng xuất phát
 Trò chơi ‘Chạy tiếp sức con thoi’
 3.Chạy bền
 Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
C.Kết thúc
 Hồi tĩnh thả lỏng 
 Giáo viên nhận xét giờ học
 BTVN
 7- 9’
2 x 8n/1đt
2 x15m
2x 15m
2x15m
4-6em
30-32’
1-3lần
1-3lần
1 lần
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
5
Gv điều khiển lớp thực hiện theo nhịp đếm và hiệu lệnh 
ĐHKĐ
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
5
GV kiểm tra 4-6 em
Cholớp quan sát ,nhận xét
Gv nhận xét đánh giá 
Gv điều khiển chung và sửa sai 1-2 lần sau đó chia lớp thành các nhóm ôn bài
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 5
Gv giơi thiệu và hướng dẫn cách chơi sau đó tổ chức chơi
x x x → x x x
x x x → x x x
 5
Gv giới thiệu hiện, tương cực điểm,cách khắc phục để các em nắm được ,sau đó tổ chức tập luyện theo nhóm 6 -8 em
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 5
Ngày soạn:23/8/2010
`Tiết 4
ĐHĐN - Chạy ngắn
I .Mục tiêu :
 ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng học sinh còn yếu hoặc kiểm tra một số em HS
 Chạy ngắn :Trò chơi “Chạy đuổi”,Ngồi mặt hướng chạy xuất phát,tư thế sẵn sàng 
 xuất phát
 Yêu cầu : Học sinh hoàn thiện những kĩ năng còn yếu
 Thực hiện được trò chơi và các động tác bổ trợ chạy nhanh
II . Địa điểm phương tiện :
 Sân trường vệ sinh sạch sẽ ,còi , đồnh hồ bấm giây
III .Tiến trình lên lớp:
Nội dung và yêu cầu
ĐL
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu
 1.Nhận lớp
 Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ
 biến nội dung giờ học
 2.Khởi động:
 a.Kđ chung:
 Tập bài thể dục phát triển chung 6 động 
 tác
 Xoay kĩ các khớp toàn thân
 b.Kđ chuyên môn
 Chạy bước nhỏ
 Chạy nâng cao đùi
 Chạy đạp sau
 3.Bài cũ:
 Thực hiện một số động tác ĐHĐN đã hoc
B.Phần cơ bản:
 1. Đội hình đội ngũ
 Ôn lại một số kĩ năng HS còn yếu
 2.Chạy ngắn:
 Tư thế sẵn sàng xuất phát
 Ngồi mặt hướng chạy xuất phát
 Trò chơi:”Chạy đuổi”
C.Phần kết thúc:
 Hồi tĩnh thả lỏng
 Giáo vien nhận xét giơ học
 Bài tập về nhà.
7-9’
2 x8n
1 đt
2x15m
2x15m
2x15m
4-6em
30-32’
1-3lần
1-3lần
1-3lần
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 5
ĐHKĐ
x x x x x x
 x x x x x
x x x x x x
 5
x x → x
x x → x
x x → x
x x → x
x x → x
x x → x
x x → x
 5
Gv kiểm tra 4-6em, cho lớp quan sát nhận xét sau đó gv nhận xét đánh gía
GV cho lớp trưởng điều khiển lớp ôn bài 1-2lần,Gv quan sát sửa sai sau đó chia lớp thành các nhóm ôn lại những đt còn y
x x → x
x x → x 
x x → x
 5
ĐH xuống lớp
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 5 
Tiết 5
ĐHĐN - Chạy ngắn - Chạy bền
I.Mục tiêu:
ĐHĐN:Tiếp tục ôn tập một số kĩ năng HS còn yếu .
Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay.
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên ,giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
II. Địa điểm phương tiện:
Sân trường, đường chạy tự nhiên ,còi , đồng hồ bấm giây
III.Tiến trình lên lớp:
Nội dung và yêu cầu
ĐL
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu:
 1.Nhận lớp.
 Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ 
 biến nội dung giơ học
 2.Khởi động:
 a,Kđ chung: Tập bài tập phát triển chung
 6 đ t
 Xoay kĩ các khớp toàn thân 
 b,Kđ chuyên môn:
 Chạy bước nhỏ
 Chạy nâng cao đùi
 Chạy đạp sau 
 3.Bài cũ:
 Thực hiện một số đ t ĐHĐN đã học 
 B.Phần cơ bản: 
 1. ĐHĐN: Ôn tập một số kĩ năng học sin
 h còn yếu 
 2.Chạy ngắn:
 Ôn: Tại chỗ đánh tay
 Ôn :Chạy bước nhỏ : 15-20m
 Chạy nâng cao đùi : 15-20m 
 Chạy đạp sau : 15-20m
 3.Chạy bền:
 Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
 “Chuột rút”là hiện tượng thường gặp trong luỵện tập TDTTdo cơ co quá mức không duỗi ra được,CRthường x/h ở các cơ sau cẳng chân ,bàn chân ,cơ bụng. Để han chế h/t này cần khởi động kĩ và không nên nghỉ quá lâu giữa cáca lần tập.Khi bị CR cần xoa bóp ,day ấntay vào chỗ bị CR hoặc bấm huyệt nếu biết.
C.Kết thúc:
 Hồi tĩnh thả lỏng
 Giáo viên nhân xét giơ học
 Bài tập về nhà
7- 9’
2 x 8n
1 đt
Mõi đt thực hiện 2lần
2-4em
30-32’
1-4lần
1-3lần
1-3lần
1-3lần
1-3lần
1lần
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
ĐHNL
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 5
ĐHKĐ
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
 5
Lớp t /h theo hiệu lệnh của gv
x x → x
x x → x
x x → x
x x → x 
x x → x
 5 
Giáo viên kiểm tra 2- 4em
Cho lớp quan sát ,nhận xét
GV nhận xét , đánh giá
Gv điều khiển chung cho lớp ôn bài sửa sai 1-3lần sau đó chia nhóm cho các em ôn lại các động tác còn yếu
Gv cho lớp thực hiên di chuyển
hàng ngang theo hiệu lệnh
x x x
x x x
x x x
x x x x x x
 5 
Giáo viên giới thiệu ngắn gọn để các em nắm được và biết cách khắc phục khi gặp hiện tượng chuột rút.
Tổ chức cho lớp tập chạy theo nhóm SK trên địa hình tự nhiên
Mỗi nhóm tư 6-8em nam nữ riêng.
ĐHXL
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 5
 Tiết 6
 ĐHĐN - Chạy ngắn
I.Mục tiêu:
ĐHĐN:Tiếp tục ôn tập một số kĩ năng học sinh thực hiện còn yếu hoặc gv kiểm tra một 
 số em HS
Chạy ngắn: Ôn kĩ thuật chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau.Xuất phát cao ch
 chạy nhanh
Yêu cầu:HS tiếp tục hoàn thiện một sô ĩ năng ĐHĐN còn yếu,thực hiện cơ bản tốt kĩ thật một số đ/t bổ trợ chạy nhanh
II. Địa điểm phương tiện:
Sân trường, đừơng chạy tự nhiên ,vệ sính sạch sẽ
Còi, đồng hồ bấm giây
III.Tiến trình lên lớp:
Nội dung và yêu cầu
ĐL
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu:
 1.Nhận lớp:GV nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung giờ học
 2.Khởi động:
 a,Kđ chung: -Tâpbài TD phát triển chung
 6 động tác
 -Xoay kĩ các khớp toàn thân
 b,Kđ chuyên môn
 - Chạy bước nhỏ
 -Chạy nâng cao đùi
 -Chạy lăng sau
 Yêu cầu: Thực hiện đúng tư thế biên độ các động tác
 3.Bài cũ:
 Thực hiện một số động tác ĐHĐNđã học
 B.Phần cơ bản:
 1. Độihình đội ngũ
 Ôn lại một số kĩ năng hs còn yế
 2.Chạy ngắn
 a, Ôn .Chạy bước nhỏ
 - Chạy nâng cao đùi
 -Chạy đạp sau
 b,Xuất phát cao- chạy nhanh
 -Chuẩn bị: Đứng thẳng chân khoẻ trước sát sau vạch x/p,mũi chân sau cách gót chân trước một bàn chân tay buông tự nhiên mắt nhìn phía trước
 - Động tác:Khi có lệnh “sẵn sàng”khuỵu gối, trọng tâm dồn nhiều vào chân trước,thân trên ngả trước ,tay buông tự nhiên hoặc một tay trước một tay sau
 Khi có lệnh “chay”nhanh chóng lao về phía trước, đạp sau tích cực
 C.Phần kết thúc
 Hồi tĩnh thả lỏng
 Giáo viên ... t 65
Ngày dạy 20/4/2010 Đá cầu
I.Mục tiêu:
 - Đá cầu: Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân,phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.Một số bài tập phối hợp.
 - Chạy bền:Kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên
 - Yêu cầu:
 Học sinh tiếp tục nâng cao chất lương kĩ thuật đá phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
 Hoàn thành cự ly chạy bền phát huy thành tích cá nhân
II.Địa điểm ,phương tiện:
 Sân trường,đường chạy tự nhiên,đồng hồ bấm giây.Mỗi em học sinh chuẩn bị một quả cầu.
III.Tiến trình lên lớp:
 Nội dung và yêu cầu
 ĐL
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu:
 1.Nhận lớp:
 Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 2.Khởi động:
 - Tập bài tập phát triển chung 6 động tác.
 - Xoay kĩ các khớp toàn thân
 - Chạy bước nhỏ
 - Chạy nâng cao đùi
 - Chạy đạp sau
B.Phần cơ bản:
 1.Đá cầu
 Ôn luyện nâng cao kĩ thuật đá cầu,phát cầu bằng mu bàn chân
 - Một số bài tập phối hợp
 - Thi đấu tập
 2.Chạy bền
 Kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên
 Cự ly: 500m
 Yêu cầu:Hoàn thành cự ly chạy,phát huy thành tích.
Biểu điểm:
 9-10: Chạy hết cự ly qui định thành tích đạt giỏi RLTT
 7-8 : Chạy hết cự ly thành tích đạt khá
 5-6 :Chạy hết cự ly, thành tích đạt yêu cầu
3-4:Các trường hợp còn lại
C.Kết thúc:
 - Hồi tĩnh thả lỏng
 - Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra
 - Bài tập về nhà.
 7-9’
2x8n/
1 đt
2x15m
2x15m
2x15m
30-32’
1 lần
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
đhnl
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 5
đhkđ
x x x x x x
 x x x x x
x x x x x x
 5
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đông chung
Gv điều khiển lớp khởi đông chuyên môn.
Giáo viên tập trung lớp phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra sau đó chia lớp thành hai nhóm.
Một nhóm ôn luyện kĩ thuật đá cầu,nhóm còn lại kiểm tra chạy bền sau đó hai nhóm đổi vị trí .
Giáo viên kiểm tra từng nhóm 4-6em
Mỗi em học sinh kiểm tra một lần tính thành tích.
đhxl
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 5
Ngày soạn 18/4/2010 Tiết 66
Ngày dạy 21/4/2010 Đ á cầu 
I.Mục tiêu:
 Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân,phát cầu cao chân nghiêng mình.Một số bài tập phối hợp,đấu tập
Yêu cầu:
Học sinh cơ bản thực hiện được kĩ thuật đá, phát cầu cao chân nghiêng mình 
thực hiện được một số bài tập phối hợp trong thi đấu.
II.Địa điểm phương tiện:
Sân trường,mỗi em học sinh chuẩn bị một quả cầu,cột lưới
III.Tiến trình lên lớp:
 Nội dung và yêu cầu
ĐL
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu:
 1.Nhận lớp:
 Giáo viên nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung ,yêu cầu giờ học
 2.Khởi động:
 - Tập bài tập phát triển chung 6 động tác
 - Xoay kĩ các khớp toàn thân
 - Tại chỗ đá lăng chân trước sau,phải trái
- Yêu cầu
 - Tập đúng tư thế ,biên độ động tác
B.Phần cơ bản:
 Đá cầu:
 - Ôn kĩ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.
- Ôn kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.
- Một số bài tập phối hợp
 + Trong đá đơn:Phối hợp giữa các kĩ thuật đá cầu để nâng cao hiệu quả tấn công và phòng thủ.
 + Trong đá đôi:
 Phối hợp giữa các cầu thủ trong di chuyển trên sân.phối hợp giữa người phòng thủ và người tấn công.....
- Tập thi đấu:
 + Đá đơn
 + Đá đôi.
C.Phần kết thúc:
 - Hồi tĩnh thả lỏng
 - Giáo viên nhận xét ,rút kinh nghiệm giờ học
7-9’
2x8n/
 1đt
30-32’
1-3lần
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
đhnl
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 5
đhkđ
x x x x x x
 x x x x x
x x x x x x
 5
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động chung
Gv đk lớp khởi đông chuyên môn
Gv cho các em tập theo nhóm 2em đứng đối diện 
tập kĩ thuật đá cầu và phát cầu 
Cho từng nhóm vào thực hiện kĩ thuật với lưới
Giáo viên giới thiệu ngắn gọn một số bài tập phối hợp thông thường để các em nắm được và áp dụng vào tập luyện thi đấu.
Giáo viên yêu cầu các em áp dụng luật thi đấu và một số bài tập phối hợpđã giới thiệu để các em nắm chắc hơn.
đhxl
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 5
Ng ày so ạn25/4/2010 Tiết 67 
Ng ày d ạy 27/4/2010 Ôn tập
I.Mục tiêu:
 Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân,phát cầu cao chân nghiêng mình.Một số bài tập phối hợp,đấu tập
Yêu cầu:
Học sinh cơ bản thực hiện được kĩ thuật đá, phát cầu cao chân nghiêng mình 
thực hiện được một số bài tập phối hợp trong thi đấu.
II.Địa điểm phương tiện:
Sân trường,mỗi em học sinh chuẩn bị một quả cầu,cột lưới
III.Tiến trình lên lớp:
 Nội dung và yêu cầu
ĐL
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu:
 1.Nhận lớp:
 Giáo viên nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung ,yêu cầu giờ học
 2.Khởi động:
 - Tập bài tập phát triển chung 6 động tác
 - Xoay kĩ các khớp toàn thân
 - Tại chỗ đá lăng chân trước sau,phải trái
- Yêu cầu
 - Tập đúng tư thế ,biên độ động tác
B.Phần cơ bản:
 Đá cầu:
 - Ôn kĩ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.
- Ôn kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.
- Một số bài tập phối hợp
 + Trong đá đơn:Phối hợp giữa các kĩ thuật đá cầu để nâng cao hiệu quả tấn công và phòng thủ.
 + Trong đá đôi:
 Phối hợp giữa các cầu thủ trong di chuyển trên sân.phối hợp giữa người phòng thủ và người tấn công.....
- Tập thi đấu:
 + Đá đơn
 + Đá đôi.
C.Phần kết thúc:
 - Hồi tĩnh thả lỏng
 - Giáo viên nhận xét ,rút kinh nghiệm giờ học
7-9’
2x8n/
 1đt
30-32’
1-3lần
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
đhnl
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 5
đhkđ
x x x x x x
 x x x x x
x x x x x x
 5
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động chung
Gv đk lớp khởi đông chuyên môn
Gv cho các em tập theo nhóm 2em đứng đối diện 
tập kĩ thuật đá cầu và phát cầu 
Cho từng nhóm vào thực hiện kĩ thuật với lưới
Giáo viên giới thiệu ngắn gọn một số bài tập phối hợp thông thường để các em nắm được và áp dụng vào tập luyện thi đấu.
Giáo viên yêu cầu các em áp dụng luật thi đấu và một số bài tập phối hợpđã giới thiệu để các em nắm chắc hơn.
đhxl
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 5
Ngày soạn 26/4/2010 Tiết 68
Ngày dạy 28/4/2010 Kiểm tra học kì II
 Đá cầu
I.Mục tiêu:
 Kiểm tra kĩ thuật đá phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
Yêu cầu:Học sinh thực hiện tốt kĩ thuật đá phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân phát huy thành tích.
II.Địa điểm,Phương tiện:
 Sân trường,cột lưới,mỗi em học sinh chuẩn bị một quả cầu.
III.Tiến trình lên lớp:
 Nội dung và yêu cầu
ĐL
Phương pháp tổ chức
A.Mở đầu:
 1.Nhận lớp:
 Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra.
 2.Khởi động:
 - Tập bài tập phát triển chung 6 động tác
 - Xoay kĩ các khớp toàn thân
 - Tại chỗ đá lăng chân phải trái,trước sau.
B.Phần cơ bản:
 Đá cầu:
 Kiểm tra kĩ thuật đá phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.
Yêu cầu:
-Thực hiện đúng kĩ thuật đã học
- Phát cầu qua lưới
Biểu điểm;
 9 – 10 Kĩ thuât tốt thực hiện 5 quả
 7- 8 Kĩ thuật khá thực hiện 5 quả
 5 – 6 Kĩ thuật khá thực hiện2-3 quả
 3-4 Không thực hiện đúng kĩ thuật
 hoặc không phát qua lưới.
C.Kết thúc
- Hồi tĩnh thả lỏng
- Giáo viên nhận xét rút kinh nghiệm giờ kiểm tra
- Công bố kết quả. 
7-9’
2x8n/
1đt
10lần/
1chân
30-32
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số.
đhxl
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x
 5
đhkđ
x x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x x
 5
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động chung. 
Giáo viên tập trung lớp,phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra sau đó cho các em khởi 
động với cầu 5 phút trước khi kiểm tra.
Kiểm tra từng em,mỗi em thực hiện đá phát cầu qua lưới 5 quả
đhxl
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
 5
Ngày soạn 29/4/2010 Tiết 69
Ngày dạy 3/5/2010 Kiểm tra rèn luyện thân thể
 Nằm ngửa gập bụng
I.Mục tiêu
 - Kiểm tra động tác nằm ngửa gập bụng.
 - Yêu cầu:Học sinh phát huy thành tích,đạt tiêu chuẩn qui định theo công văn1008/SGD&DT- GDTrH
II.Địa điểm phương tiện
 Sân trường,ghế băng,đồng hồ bấm giây
III.Tiến trình lên lớp
A.Mở đầu
 1.Nhận lớp
 Giáo viên nhận lớp ,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra
 2.Khởi động
 a.Khởi động chung
 -Tập bài tập phát triển chung 6 đ/t
 - Xoay kĩ các khớp toàn thân
 b.Khởi động chuyên môn
 - Chạy bước nhỏ
 - Chạy nâng cao đùi
 - Chạy đạp sau
 - Chạy tăng tốc độ
B.Phần cơ bản
 Kiểm tra rèn luyện thân thể
 Nội dung; Kiểm tra động tác nằm ngửa gập bụng
 :Học sinh nằm ngửa trên ghế băng thực hiện động tác gập bụng tính thời gian.
 Yêu cầu: Phát huy thành tích đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
Tiêu chuẩn: Nam thành tích :
 Đạt:từ 13lần trở lên/30”
 Nữ: 12lần trở lên/30”
C.Kết thúc
 -Hồi tĩnh thả lỏng
 - Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra
 -Công bố kết quả kiểm tra
 .
 7-9’
2x8n/1
 đt
2x15m
2x15m
2x15m
2x20m
30-32’
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
Đhnl
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x
 5
đhkđ
 x x x x x x 
 x x x x x
 x x x x x x
 5
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động chung 
Giáo viên điều khiển lớp thực hiện di chuyển theo đội hình hàng ngang 
x x → x
x x → x
x x → x
x x → x
Giáo viên tập trung lớp phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra sau đó tiến hành kiểm tra từng nhóm 2em một tính thời gian
Mỗi em được kiểm tra một lần
Trường hợp đặc biệt sẽ tiế hành kiểm tra lại
đhxl
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
 5
Ngày soạn 30/4/2010 Tiết 70
Ngày dạy 04/5/2010 Kiểm tra rèn luyện thân thể
 Chạy tùy sức 5 phút
I.Mục tiêu 
 - Kiểm tra nội dung chạy bền tùy sức trong thời gian 5 phút
 Yêu cầu: Học sinh phát huy thành tích đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.theo
 Công văn số 1008/SGD&DT- GDTrH
II.Địa điểm, phương tiện
 Sân trường đường chạy tự nhiên,đồng hồ ,giây đích.
III.Tiến trình lên lớp
A.Mở đầu
 1.Nhận lớp
 Giáo viên nhận lớp ,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra
 2.Khởi động
 a.Khởi động chung
 -Tập bài tập phát triển chung 6 đ/t
 - Xoay kĩ các khớp toàn thân
 b.Khởi động chuyên môn
 - Chạy bước nhỏ
 - Chạy nâng cao đùi
 - Chạy đạp sau
 - Chạy tăng tốc độ
B.Phần cơ bản
 Kiểm tra rèn luyện thân thể
 Nội dung; Kiểm tra chạy bền tùy sức trong thời gian 5 phút.
 Yêu cầu: Phát huy thành tích đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
Tiêu chuẩn: Nam thành tích :
 Đạt:từ 910m trở lên
 Nữ: 790m trở lên
C.Kết thúc
 -Hồi tĩnh thả lỏng
 - Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra
 -Công bố kết quả kiểm tra
 .
 7-9’
2x8n/1
 đt
2x15m
2x15m
2x15m
2x20m
30-32’
 5’
Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
Đhnl
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x
 5
đhkđ
 x x x x x x 
 x x x x x
 x x x x x x
 5
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động chung 
Giáo viên điều khiển lớp thực hiện di chuyển theo đội hình hàng ngang 
x x → x
x x → x
x x → x
x x → x
Giáo viên tập trung lớp phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra sau đó tiến hành kiểm tra từng nhóm 6-8em một tính thời gian
Mỗi em được kiểm tra một lần
Trường hợp đặc biệt sẽ tiế hành kiểm tra lại
đhxl
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
 5

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN TD9 KI I.doc