Giáo án môn Đại số 9 - Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Giáo án môn Đại số 9 - Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS được ôn tập và nắm vững khái niệm, kí hiệu , đồ thị về hàm số

2. Kỹ năng : Bước đầu nắm được khái niệm hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến trên R

\ Biết các tính các giá trị của hàm số , biểu diễn các cặp số ( x ; y ) trên mặt phẳng toạ độ, biết vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a 0 )

3. Thái độ: Kiên trì, trung thực, cẩn thận

B. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng

 2. Học sinh: Ôn tập khái niệm, kí hiệu , đồ thị về hàm số, máy tính bỏ túi fx 500MS

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Lượt xem 1115Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 9 - Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/10
Ngày giảng: 28/10-9BC
 Chương II: Hàm Số Bậc Nhất 
Tiết 19
A. Mục tiêu 
1. Kiến thức: HS được ôn tập và nắm vững khái niệm, kí hiệu , đồ thị về hàm số 
2. Kỹ năng : Bước đầu nắm được khái niệm hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến trên R 
\ Biết các tính các giá trị của hàm số , biểu diễn các cặp số ( x ; y ) trên mặt phẳng toạ độ, biết vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a 0 ) 
3. Thái độ: Kiên trì, trung thực, cẩn thận 
B. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng 
 2. Học sinh: Ôn tập khái niệm, kí hiệu , đồ thị về hàm số, máy tính bỏ túi fx 500MS
C. Tiến trình dạy – học
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
HĐ1: Đặt vấn đề
Lớp 7 chúng ta đã được làm quen với khái niệm hàm số, 1 số ví dụ về hàm số  ở lớp 9, ngoài ôn tập lại các kiến thức trên ta còn bổ sung thêm 1 số khái niệm : HS đồng biến, nghịch biến, đường thẳng song song, cắt nhau  và xét cụ thể hàm số y = ax + b 
Hs nắm bắt và thu thập thông tin 
HĐ2: Khái niệm hàm số
Gv tổ chức HS ôn tập lại các kiến thức về hàm số qua các câu hỏi :
+ Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x ?
+ Hàm số có thể được cho bởi những dạng nào? 
Y/c HS nghiên cứu ví dụ 1a,1b-SGK . 42?
+ Khi hàm số được cho bởi công thức y = f(x) ta hiểu như thế nào về giá trị của x ?
Cho ví dụ ?
+Công thức y = ax ta còn viết y = f(x) = ax. Em hiểu thế nào về kí hiệu f(0), f(1) ...f(a)
+ HS nhắc lại khái niệm hàm số
Thường được cho bởi công thức, bảng , đồ thị 
Nghiên cứu SGK
Khi hàm số được cho bởi công thức y = f(x) ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy giá trị mà tại đó f(x) xác định
Tìm VD
Là giá trị của hàm số tại x = 0; ......; a
+ Thế nào là hàm hằng?
YC sau mỗi câu hỏi 1HS nêu nhận xét, bổ sung 
GV y/c HS làm cá nhân ?1 – SGK
Chốt lại kiến thức .
Khi x thay đổi nhưng giá trị của y không đổi 
HS nhận xét và bổ sung
?1 – SGK: 
f(0) = 5 ; f(1) = 5,5 
HĐ3: Đồ thị hàm số
YC HS làm ?2
(chuẩn bị hệ trục trên bảng phụ) 
+ Y/C 1 HS lên biểu diễn các điểm 
+ Y/C 1Hs lên vẽ đồ thị y= 2x
HS còn lại vẽ vào vở
+ Tập hợp các điểm A, B, C, D, E, F vẽ trong ?2a là đồ thị hàm số nào ?
+ Đồ thi hàm số y = 2x là đường ntn?
Qua hoạt động trên, tóm lại thế nào là đồ thị hàm số y = f(x) ?
Gv đánh giá sửa chữa
HS làm ?2 theo YC 
a) là đồ thị hàm số trong ví dụ 1 a, 
 y
B
 4
C
 2
D
F
E
A
 1
 O 1 2 3 4 6 x
y=2x
b) 
 ĐTHS y=2x là 
1 ường thẳng đi qua
 gốc toạ độ 
 y
 2
 O 1 x
Hs nhận xét 
+ HS: Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị (x ; f(x) ) trên mặt phẳng toạ độ 
HĐ4: Hàm số đồng biến, nghịch biến
Gv cho HS làm ?3 - SGK 
+ GV đưa bảng phụ và y/c HS tính xong lên điền 
* Xét hàm số y = 2x + 1 
+ Biểu thức 2x + 1 xác định với những giá trị nào ?
+ Khi x tăng dần thì giá trị tương ứng của y như thế nào?
GV giới thiệu hàm số y = 2x + 1 là hàm đồng biến / R
HS làm ?3 - SGK 
HS nhận xét, bổ sung
 x R
Giá trị tương ứng của y tăng dần 
HS nắm bắt và ghi vở 
* Xét hàm số y = -2x + 1 
+ Biểu thức -2x + 1 xác định với những giá trị nào ?
+ Khi x tăng dần thì giá trị tương ứng của y như thế nào?
GV giới thiệu hàm số y = - 2x + 1 là hàm nghịch biến / R
Gv y/c HS đọc phần tổng quát - sgk - 44
 x R
Giá trị tương ứng của y giảm dần 
HS nắm bắt và ghi vở 
HS đọc phần tổng quát SGK 
Hoạt động 5: Củng cố
Gv y/c HS thảo luận nhóm bài 2 ( SGK 45) 
+ Gv đưa bảng phụ y/c 1 hs lên điền ý a; 1 HS trả lời ý b tại chỗ 
+ GV đánh giá và sửa chữa 
HS thảo luận nhóm bài 2 sgk - 45 theo bàn 
+ 1HS lên điền 
+ 1 HS đứng tại chỗ trả lời ý b, 
Hs nắm bắt và ghi vở 
HĐ5: Hướng dẫn về nhà
+ Nắm vững khái niệm, đồ thị, tính đồng biến, nghịch biến của hàm số 
+ BTVN: 1.3.,4 ( SGK - 45) 
+ Nghiên cứu trước bài: HS bậc nhất 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 19-Nhac lai &BX cac KN ve HS.doc