Giáo án môn Vật lý 9 - Bài 3: Thực hành: xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Giáo án môn Vật lý 9 - Bài 3: Thực hành: xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

I . Mục tiêu:

- Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.

- Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampekế và vôn kế.

- Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong TN.

II .Chuẩn bị :

 + Đối với nhóm HS:

- 1 nguồn điện điều chỉnh được từ 0 đến 6V liên tục

- 1 công tắc; dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm; 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị.

- 1 ampekế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.

- Từng HS chuẩn bị mẫu báo cáo ở cuối bài trong SGK, có trả lời các câu hỏi của phần 1.

+ Đối với GV: Chuẩn bị ít nhất một đồng hồ đo điện đa năng.

III. Gợi ý tổ chức hoạt động của học sinh.

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc 1 trang Người đăng minhquan88 Lượt xem 953Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Bài 3: Thực hành: xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2: Tiết: 3 Bài 3 : THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ 
CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.
I . Mục tiêu:
- Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampekế và vôn kế.
- Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong TN.
II .Chuẩn bị :
 + Đối với nhóm HS:
1 nguồn điện điều chỉnh được từ 0 đến 6V liên tục
1 công tắc; dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm; 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị.
1 ampekế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.
Từng HS chuẩn bị mẫu báo cáo ở cuối bài trong SGK, có trả lời các câu hỏi của phần 1.
+ Đối với GV: Chuẩn bị ít nhất một đồng hồ đo điện đa năng.
III. Gợi ý tổ chức hoạt động của học sinh.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1. Trình bày việc chuẩn bị báo cáo thực hành, trả lời các câu hỏi về cơ sở lý thuyết của bài thực hành.
- HS trả lời cá nhân câu hỏi của GV.
- Từng HS vẽ sơ đồ TN.
+ GV kiểm tra việc chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành cảu HS.
? Nêu công thức tính điện trở, sau đó trả lời câu b và câu c.
? Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện TN.
Hoạt động 2. Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo.
- Từng nhóm thảo luận để nêu được cách tiến hành TN.
- Các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ.
- Tiến hành đo, nghi kết quả vào bảng.
- Cá nhân hoàn thành bản báo cáo để nộp.
- Nghe GV nhận xét rút kinh nghiệm cho lần sau.
? Đề nghị HS nêu cách tiến hành TN.
+ Kiểm tra, hướng dẫn các nhóm HS mắc đúng ampekế và vôn kế.
+ Theo dõi, nhắc nhở mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực.
+ Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành.
+ GV Nhận xét ý thức, thái độ và tác phong làm làm việc của các nhóm. Tuyên dương các nhóm làm tốt và nhắc nhở các nhóm chưa tốt.
* DẶN DÒ:
	- Oân lại các câu hỏi trong bài và xem trước bài 4: “ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP”.

Tài liệu đính kèm:

  • docb3.doc