Giáo án môn Vật lý lớp 9 - Tiết 56: Kính lúp

Giáo án môn Vật lý lớp 9 - Tiết 56: Kính lúp

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

+ Nắm được kính lúp dùng để làm gì ?

+ Nêu được hai đặc điểm của kính lúp là TKHT, có tiêu cự ngắn.

+ Nêu được ý nghĩa của số bội giác của kính lúp.

2. Kỹ năng:

+ Sử dụng được kính lúp để quan sát một vật nhỏ.

3. Thái độ:

+ Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II/ CHUẨN BỊ:

- Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 3 kính lúp có số bội giác đã biết; 3 thước để đo khoảng cách; 3 vật nhỏ dùng để quan sát.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 5 trang Người đăng hoaianh.10 Lượt xem 1406Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý lớp 9 - Tiết 56: Kính lúp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn ngày:
Giảng ngày:
Tiết 56: Kính lúp.
I/ Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
+ Nắm được kính lúp dùng để làm gì ?
+ Nêu được hai đặc điểm của kính lúp là TKHT, có tiêu cự ngắn.
+ Nêu được ý nghĩa của số bội giác của kính lúp.
2. Kỹ năng:
+ Sử dụng được kính lúp để quan sát một vật nhỏ.
3. Thái độ:
+ Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II/ Chuẩn bị:
- Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 3 kính lúp có số bội giác đã biết; 3 thước để đo khoảng cách; 3 vật nhỏ dùng để quan sát.
III/ các hoạt động dạy học
Trợ giúp của thày
tg
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
• Biểu hiện của mắt cận là gì ? Cách khắc phục tật cận thị như thế nào ?
• Biểu hiện của mắt lão là gì ? Cách khắc phục tật mắt lão như thế nào ?
Hoạt động 2: Tình huống học tập
Gv mời Hs đọc đoạn hội thoại
Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo và đặc điểm của kính lúp.
Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu mục 1 phần I
Gv phát kính lúp
- Kính lúp có tiêu cự như thế nào ?
- Dùng kính lúp để làm gì ?
- Số bội giác được kí hiệu như thế nào ? - Số bội giác của kính lúp liên hệ với tiêu cự như thế nào?
Gv yêu cầu các nhóm dùng kính lúp có G khác nhau để quan sát một vật nhỏ. Tính tiêu cự của các kính lúp đó.
Gv yêu cầu Hs trả lời câu C1 và C2
• Từ C1 và C2: Em rút ra kết luận gì về ý nghĩa số bội giác của kính lúp?
Hoạt động 4: Tìm hiểu cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp và sự tạo ảnh qua kính lúp.
Gv yêu cầu Hs vẽ ảnh của vật nhỏ qua kính lúp trong trường hợp OA < OF
Gv yêu cầu Hs thảo luận theo nhóm câu C3 và câu C4
• Em rút ra kết luận về cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp?
Hoạt động 5: Vận dụng
Gv yêu cầu Hs trả lời câu C5 và C6 
5/
3/
15/
12/
5/
Hai Hs lên bảng trả lời yêu cầu
HS1 trả lời yêu cầu 1
HS2 trả lời yêu cầu 2
Hs khác nhận xét, bổ xung
Hai Hs đọc đoạn hội thoại 
Hs khác trả lời tình huống
I – kính lúp là gì?
Hs đọc tài liệu
Nhóm trưởng nhận dụng cụ
Các nhóm quan sát và trả lời các câu hỏi và ghi chép 
Các nhóm thực hiện TN và tiến hành tính tiêu cự
Các nhóm thảo luận trả lời câu C1 và câu C2
Hs rút ra kết luận và ghi chép
3. Kết luận
- Số bội giác của kính lúp cho biết độ phóng đại của ảnh của vật qua kính lúp và tiêu cự của kính lúp.
Ii – Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp
Hs tự vẽ hình
Các nhóm thảo luận trả lời câu C3 và C4
Hs rút ra kết luận và ghi chép
2. Kết luận
- Đặt một vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó.
Iii – Vận dụng
Hs tự trả lời câu C5 và C6
Iv – củng cố – dặn dò: ( 5/)
1. Củng cố:
+ Kính lúp là thấu kính loại gì ? Có tiêu cự như thế nào ? Được dùng để làm gì ?
+ Để quan sát một vật qua kính lúp thì phải đặt vật ở đâu ?
+ Nêu đặc điểm của ảnh được quan sát qua kính lúp.
+ Số bội giác có ý nghĩa như thế nào ?
2. Dặn dò:
+ VN Học thuộc “ghi nhớ”- Làm các bài tập trong SBT.
+ Làm trước các bài tập của bài 51 (SGK – T135).
3. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
. 
Tiết 58: ánh sáng trắng và ánh sáng màu.
I/ Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
- Nêu được ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.
- Nêu được ví dụ về việc tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu.
- Giải thích được sự tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu trong một số ứng dụng thực tế.
2. Kỹ năng:
- Làm TN; quan sát TN tạo ra ánh sáng màu qua các tấm lọc màu.
3. Thái độ:
- Ham tìm hiểu, ứng dụng trong thực tế.
II/ Chuẩn bị:
GV: Giáo án.
HS: Một số nguồn phát ánh sáng màu như đèn LED; bút laze, 
 Một số tấm lọc màu; nguồn phát ánh sáng trắng, 
III/ Tiến trình lên lớp.
ổn định tổ chức lớp ( 1 phút )
Kiểm tra bài cũ ( 4 phút )
+ Kính lúp là thấu kính loại gì ? Dùng để làm gì ?
+ Nêu đặc điểm của kính lúp và ý nghĩa của số bội giác ?
Bài mới:
Hoạt động của HS
Trợ giúp của GV
Hoạt động 1 ( 10 phút )
Tìm hiểu về các nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.
Đọc tài liệu để có khái niệm về các nguồn phát ánh sáng trắng và các nguồn phát ánh sáng màu.
Xem các TN minh hoạ để tự tạo ra được biểu tượng cần thiết về ánh sáng trắng và ánh sáng màu.
Hoạt động 2 ( 15 phút )
Nghiên cứu việc tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.
Làm TN tạo ra ánh sáng màu theo nhóm
Thực hiện C1.
Rút ra kết luận về cách tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu.
3. Hoạt động 3 ( 10 phút )
Vận dụng kiến thức.
Cá nhân HS thực hịên C2; C3; C4.
Tham gia thảo luận cả lớp.
Phát biểu các câu trả lời.
Hướng dẫn HS đọc tài liệu và quan sát TN.
Làm các TN về các nguồn phát ánh sáng trắng và ánh sáng màu.
Yêu cầu HS nêu ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắngvà ánh sáng màu.
Tổ chức cho HS làm các TN tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu, các nhóm khác nhau thì làm TN khác nhau.
Đề nghị các nhóm nêu lên kết quả TN.
Qua đó rút ra kết luận tổng quát.
Tổ chức cho HS tự nghiên cứu câu trả lời sau đó thảo luận cả lớp.
Nhận xét, sửa chữa câu trả lời sau đó hợp thức hoá kết luận.
Đề nghị HS phát biểu kết luận.
Củng cố bài học ( 4 phút )
Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
Các nguồn phát ánh sáng trắng thường thấy là gì ?
Các nguồn phát ánh sáng màu thường thấy là gì ?
Tạo ra ánh sáng màu như thế nào
Hướng dẫn về nhà:
+ Học thuộc ghi nhớ.
+ Làm các bài tập trong SBT.
+ Đọc trước bài 53.
Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Tiết 59 Sự phân tích ánh sáng trắng.
I/ Mục tiêu bài học:

Tài liệu đính kèm:

  • docLy 9 tiet 56.doc