Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 61: Bài tập

Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 61: Bài tập

1.Mục tiêu

a.Kiến thức:

 Trả lời được câu hỏi :Mắt cận thị không nhìn rõ những vật ở xa hay ở gần mắt ?Điểm cực viễn Cv của mắt cận

 ở xa hay gần hơn mắt bình thường ?

b. Kĩ năng: Có kĩ năng trình bày :Trình bày cấu tạo của mắt và các bài tập về quang hình học .

d. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận.

2.Chuẩn bị của GV&HS

Câu hỏi và bài tập

3.Phương pháp

Nêu và giải quyết vấn đề

4.Tiến trình bài dạy

a. Kiểm tra bài cũ.

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Lượt xem 1196Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 61: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 61 - BÀI TẬP (§54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU. ( hs đọc thêm ))
Ngày soạn : 15/ 3 / 2012 
Ngày dạy : 28 / 3 / 2012.Tại lớp 9.Sĩ số HS: 8 Vắng ...........
1.Mục tiêu 
a.Kiến thức:
 Trả lời được câu hỏi :Mắt cận thị không nhìn rõ những vật ở xa hay ở gần mắt ?Điểm cực viễn Cv của mắt cận 
 ở xa hay gần hơn mắt bình thường ?
b. Kĩ năng: Có kĩ năng trình bày :Trình bày cấu tạo của mắt và các bài tập về quang hình học .
d. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận.
2.Chuẩn bị của GV&HS
Câu hỏi và bài tập 
3.Phương pháp
Nêu và giải quyết vấn đề
4.Tiến trình bài dạy
a. Kiểm tra bài cũ.
b. Bµi míi:	
TG
HĐ CỦA GV VÀ HS
NDKT cần khắc sâu
45’
GV TỔ CHỨC ÔN TẬP NÊU CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HS SUY NGHĨ TRẢ LỜI GV CHỐT LẠI KIẾN THỨC ĐÚNG
Câu 1: 
 Mắt cận thị không nhìn rõ những vật ở xa hay ở gần mắt ?Điểm cực viễn Cv của mắt cận 
 ở xa hay gần hơn mắt bình thường ?
Câu 2 : 
 a)Hãy cho biết đường truyền của ba tia sáng đặt biệt qua thấu kính hội tụ ? 
 b)Một vật sáng AB có độ cao h = 1cm được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội
 tụ có tiêu cự f=12cm , điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d=36cm.
 Hãy dựng ảnh A’B’của vật AB ,từ đó tìm chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh tới 
 thấu kính .
Câu 3:
Trình bày cấu tạo của mắt ? 
Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x.Vậy tiêu của dài nhất của kính lúp là bao nhiêu ?
Câu 1: 
-Mặt cận không nhìn rõ những vật ở xa mắt .
-Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường .
Câu 2 : 
a)Đường truyền của ba tia sáng đặt biệt qua thấu kính hội tụ :
-Tia tới đến quang tâm tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới .
-Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm 
-Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính 
b).
 I
 B 
 O F’ A’ ()
 A F 
 K B’
-Xét ∽ ta có :
-Xét ∽ta có :
Câu 3:
a)-Hai bộ phận quan trọng của mắt là thể thủy tinh và màng lưới .
-Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ bằng một chất lỏng trong suốt và mềm .
-Màng lưới là một màng ở đáy mắt , tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét .
b)Tiêu cự dài nhất của kính lúp là :
c . Củng Cố
d. H­íng dÉn häc bµi lµm bµi ë nhµ: 
5.Rút kinh nghiệm giờ dạy
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 61 bai tap ly 9.doc