Hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông cấp THCS môn Âm nhạc - Từ Lớp 7 đến Lớp 9

Hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông cấp THCS môn Âm nhạc - Từ Lớp 7 đến Lớp 9

Bài 3

- Học hát : Bài Tuổi hồng

- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức:

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát

Bóng cây kơ- nia

 

docx 7 trang Người đăng Phan Khanh Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 116Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông cấp THCS môn Âm nhạc - Từ Lớp 7 đến Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục II
HƯỚNG DẪN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP THCS
MÔN: Âm nhạc - Từ lớp 7 đến lớp 9
4040/
16
9
(Kèm theo Công văn số ...........BGDĐT-GDTrH ngày ....tháng	năm 2021. của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.
Lớp 7
TT
(1)
Bài
(2)
Nội dung điều chỉnh
(3)
Hướng dẫn thực hiện
(4)
1
Bài 1
Học Hát: Bài Mái trường mến yêu
Tập đọc nhạc (TĐN): TĐN số 1
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
Tiết 3
Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
2
Bài 2
Học hát: Bài Lí cây đa
Nhạc lí: Nốt tròn, nhịp 4/4, nhịp lấy đà
Tập đọc nhạc: TĐN số 2, số 3
Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
Tiết 5
- Ôn tập bài hát Lí cây đa
- Học sinh tự thực hiện
Tiết 6
Nhạc lí: Nhịp lấy đà
Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ
Học sinh tự học
Học sinh tự học có hướng dẫn
3
Bài 3
Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
Tiết 10
Ôn tập bài hát Chúng em cần hòa bình
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
4
Bài 4
Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
Nhạc lí:
+ Cung và nửa cung
+ Dấu hóa
Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
Tiết 13
Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca
Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
5
Bài 5
Học hát: Bài Đi cắt lúa
Nhạc lí: Sơ lược về quãng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
Tiết 19
Nhạc lí: Sơ lược về quãng
- Học sinh tự học có hướng dẫn
Tiết 21
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát.
- Học sinh tự học có hướng dẫn
6
Bài 6
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Tiết 24
Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa
Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
7
Bài 7
Học hát: Bài Ca-chiu-sa
Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Âm nhạc thường thức:
Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
Tiết 28
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
8
Bài 8
Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: TĐN số 9
Âm nhạc thường thức:
Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
Tiết 29
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
Học sinh tự học
Tiết 31
Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè
Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
Lớp 8
TT (1)
Bài (2)
Nội dung điều chỉnh (3)
Hướng dẫn thực hiện (4)
1
Bài 1
Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
Tập đọc nhạc (TĐN): TĐN số 1
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho
nhỏ
Tiết 3
Ôn tập bài hát Mùa thu ngày khai trường
Âm nhạc thường thức:
Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
2
Bài 2
Tiết 5
- Ôn tập bài hát Lí dĩa bánh bò
- Học sinh tự thực hiện
Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò
Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Âm nhạc thường thức:
Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
Tiết 6
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
3
Bài 3
Học hát : Bài Tuổi hồng
Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Âm nhạc thường thức:
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát
Bóng cây kơ- nia
Tiết 9
Ôn tập bài hát Tuổi hồng
Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
Tiết 10
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Âm nhạc thường thức:
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát
Bóng cây kơ- nia
4
Bài 4
Học hát: Bài Hò ba lí
Nhạc lí:
+ Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
+ Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
Tiết 12
Ôn tập bài hát Hò ba lí
Nhạc lí:
+ Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
+ Giọng cùng tên
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
Tiết 13
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Học sinh tự thực hiện
- Âm nhạc thường thức:
- Học sinh tự học có hướng dẫn
Một số nhạc cụ dân tộc
Tiết 18
- Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca Quốc tế
- Học sinh tự thực hiện
5
Bài 5
Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
Nhạc lí: Nhịp 6/8
Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Âm nhạc thường thức:
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát
Biết ơn Võ Thị Sáu
Tiết 20
- Ôn tập bài hát Bài Khát vọng mùa xuân
- Học sinh tự thực hiện
Tiết 21
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Âm nhạc thường thức:
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát
Biết ơn Võ Thị Sáu
6
Bài 6
Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Âm nhạc thường thức: Hát bè
Tiết 24
Ôn tập bài hát Nổi trống lên các bạn ơi!
Âm nhạc thường thức: Hát bè
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
7
Bài 7
Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô- panh và bản Nhạc buồn
Tiết 28
Ôn tập bài hát Ngôi nhà của chúng ta
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô- panh và bản Nhạc buồn
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
8
Bài 8
Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
Tiết 31
Ôn tập bài hát Tuổi đời mênh mông
Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
Lớp 9
TT (1)
Bài (2)
Nội dung điều chỉnh (3)
Hướng dẫn thực hiện (4)
1
Bài 1
Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1
Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu
nhi phổ thơ
Tiết 2
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Học sinh tự học có hướng dẫn
Tiết 3
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
2
Bài 2
Học hát: Bài Nụ cười
Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ, TĐN số 2.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai- cốp-xki
Tiết 6
Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai- cốp-xki
Học sinh tự học có hướng dẫn
Học sinh tự học có hướng dẫn
Tiết 7
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ
Chí Minh
Học sinh tự học
3
Bài 3
Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng.
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
Tiết 9
- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng.
- Học sinh tự học có hướng dẫn
Tiết 10
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Âm	nhạc	thường	thức:	Nhạc	sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
Học sinh tự thực hiện
Học sinh tự học có hướng dẫn
4
Bài 4
Học hát: Bài Lí kéo chài.
Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ, TĐN số 4.
Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
Tiết 13
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
- Học sinh tự học có hướng dẫn
-----------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_thuc_hien_chuong_trinh_giao_duc_pho_thong_cap_thcs.docx