Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học

Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học

Câu1. Hai sóng nào có thể giao thoa được với nhau?

A. Hai sóng cơ bất kỳ B. sóng dọc và sóng ngang

C. sóng ngang với sóng ngang

D. Hai sóng cùng biên độ

 

doc 7 trang Người đăng HoangHaoMinh Ngày đăng 01/06/2016 Lượt xem 1006Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học.
Câu1. Hai sóng nào có thể giao thoa được với nhau?
A. Hai sóng cơ bất kỳ	 B. sóng dọc và sóng ngang
C. sóng ngang với sóng ngang
D. Hai sóng cùng biên độ
Câu 2. Sóng cơ học là
Sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất
Sự lan truyền dao động điều hoà trong môi trường vật chất
Sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất đàn hồi
Sự lan truyền dao động điều hoà trong môi trường vật chất.
Câu 3. Sóng âm là 
A. các sóng có tần số phù hợp	
B. các sóng tai người nghe được
C. các sóng có f >16Hz	
D. các sóng có f < 20.000Hz
Câu 4. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền 
pha dao động	B. truyền năng lượng
C. truyền trạng thái dao động	D. cả A,B,C
Câu 5. hàm sóng cơ trên mặt nước có dạng.
A. u = u0 sin(100pt)cm	B. u = u0 tag(100pt)cm
C. u = u0 ln(100pt)cm	D. Cả A,B,C
Câu 6. Ném một hòn đá xuống mặt nước ta thấy xuất hiện các vòng sóng tròn đồng tâm lan rộng trên mặt nước. Có thể kết luận điều gì?
A. Sóng nước là sóng dọc	
B. sóng nước là sóng ngang
C. sóng nước có biên độ giảm dần 	D. Cả B và C
Câu 7. Ta có thể coi biên độ của sóng không đổi khi nào?
A. Sóng lan truyền trên dây.	
B. sóng lan truyền trên mặt nước
C. sóng lan truyền trong không gian	
D. Sóng truyền trong không gian không ma sát
Câu 8. âm do người phát ra rất to vì
A. Thanh quảng rung mạnh	
B. Do có khoang miệng và mũi
C. do không khí truyền sóng tốt	
D. Cả 3 yếu tố trên
Câu 9. Sóng lan truyền trong môi trường nào tốt nhất
A. Không khí	 B. xốp	C. thép	D. nước
Câu 10. Những vật (con vật ) nào sau đây không phát ra sóng âm.
A. cánh ve	B. mèo	C. Chim	D. Cá voi
Câu 11. Khi ta đi vào một ngõ hẹp, ta nghe tiếng bước chân vọng lại đó là do hiện tượng
A. Phản xạ sóng	B. giao thoa sóng 
C. Nhiễu xạ sóng	D. Khúc xạ sóng
Câu 12. Nhỏ các giọt nước đều đặn lên hai điểm trên mặt nước cách nhau 1 khoảng nào đó. Hỏi tại trung điểm đường nối hai điểm rơi thì sóng có biên độ thế nào?
A. Cực đại	B. Cực tiểu	
C. không xác định được	D. như ban đầu
Câu 14. một người “ hú” cúi đầu nói xuống giếng sâu thấy có âm vang vọng lại. Lúc này đang có hiện tượng gì?
A. Sóng dừng	B. phản xạ sóng	
C. Không xác định	D. Khúc xạ
Câu 15. Một chiếc lá nhấp nhô theo sóng nước mà không dạt vào bờ, có thể kết luận được điều gì?
A. Sóng nước là sóng dọc B. Sóng nước là sóng ngang
C. Đang có hiện tượng giao thoa D. Không kết luận gì.
Câu 16. ống sáo có 7 lỗ, khi thổi ta mở các lỗ thì ống phát ra các âm khác nhau, vậy việc mở các lỗ có tác dụng gì?
A. Thay đổi chiều dài của ống sáo	
B. Thay đổi chiều dài của cột khí trong ống 
C. thay đổi tần số âm	
D. thay đổi cường độ âm.
Câu 17. Sóng trên dây đàn là sóng
A. Ngang	B. Dọc	C. dừng	D. Không xác định được
Câu 18. Sóng cơ khg đựơc tạo ra trong trường hợp nào sau đây?
A. Lấy búa gõ vào đường ray xe lửa	
B. Tiếng còi tàu
C. Tiếng cá heo gọi bầy	D. Tiếng vượn hú
Câu 19. Sóng dừng là hiện tượng giao thoa của hai sóng
A. Sóng tới và sóng tới	\
B. sóng tới và sóng phản xạ
C. sóng phản xạ và sóng phản xạ	
D. hai sóng bất kỳ
Câu 20. Kèn Konig gồm có hai ống hình chữ T lồng vào nhau, Khi thổi người nghệ sỹ rút đi rút lại một ống. Động tác đó có tác dụng thay đổi gì?
A. Thay đổi hiệu đường đi của sóng âm	
B. Thay đổi tần số âm
C. Thay đổi chiều dài cột cộng hưởng	
D. Làm cho đẹp
Câu 21. Chọn phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học:
Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất trong không gian.
Sóng cơ học là là sự lan truyền của dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất
Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất
Sóng cơ học là sự lan truyền của các phần tử vật chất theo thời gian
Câu 22. Chọn câu trả lời sai:
Sóng cơ học là những dao động truyền theo thời gian và trong không gian.
Sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất.
Phương trình sóng cơ là một hàm biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.
Phương trình sóng cơ là một hàm biến thiên tuần hoàn trong không gian với chu kì l
Câu 23. Chọn phat biểu đúng: sóng ngang là sóng:
Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng.
Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường, luôn luôn hướng theo phương nằm ngang.
Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường trùng với phương truyền sóng.
A, B, C đều sai
Câu 24. Chọn phát biểu đúng: Sóng dọc:
Có phương dao động các phần tử vật chất trong môi trường luôn hướng theo phương thẳng đứng.
Có phương dao động các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng.
Có phương dao động các phần tử vật chất trong môi trường trùng với phương truyền sóng.
A, B, C đều sai 
Câu 25. Sóng ngang truyền được trong các môi trường nào là đúng trong các môi trường nào dưới đây?
A. Khí và lỏng	B. Rắn và lỏng	
C. Lỏng và khí D. Rắn và trên mặt môi trường lỏng
Câu 26. Chọn kết luận đúng: sóng dọc
Chỉ truyền được trong chất rắn.
Không truyền được trong chất rắn.
Truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Truyềng được trong chất rắn, lỏng, khí và cả trong chân không.
Câu 27. Chọn phát biểu đúng:
Vận tốc truyền năng lượng trong dao động gọi là vận tốc của sóng.
Biên độ dao động của sóng luôn bằng hằng số.
đại lượng nghịch đảo của chu kì là tần số góc của sóng.
Chu kì chung của các phần tử có sóng truyền qua gọi là chu kì dao động của sóng.
Câu 28. chọn kết luận đúng: Vận tốc truyền của sóng trong một môi trường phụ thuộc vào
Tần số của sóng	B. Biên độ của sóng
Bản chất của môi trường D. Độ mạnh của sóng.
Câu 29: chọn kết luận đúng: khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:
A. Tần số	B. Vận tốc	C. Năng lượng	D. Bước sóng
Câu 30: Chọn định nghĩa đúng về bước sóng
Bước sóng là quãng đường truyền của sóng trong thời gian một chu kì
Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ở trên cùng một phưưong truyền sóng.
Bước sóng là đại lượng đặc trưng cho phương truyền của sóng.
A và B
Câu 31: chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của sóng
Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trong không gian, năng lượng sóng giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng.
Trong khi sóng truyền đi thì năng lượng được bảo toàn.
Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trong không gian, năng lượng sóng tỉ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng
Câu 32: chọn kết luận đúng
Tần số của sóng lớn hơn tần số dao động các phần tử.
Pha dao động là góc giữa phương dao động và phương truyền sóng.
Vận tốc truyền sóng cơ học trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.
Bước sóng của sóng trên mặt nước là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng.
Câu 33: chọn kết luận sai khi nói về sóng âm
Sóng âm có tần số nằm trong khoang 16Hz đến 20000Hz.
 Vận tốc truyền sóng âm không thay đổi theo nhiệt độ.
Sóng âm không truyền được trong chân không.
Sóng âm là sóng dọc truyền được trong mọi chất rắn, lỏng và khí.
Câu 34: Chọn phát biểu sai khi nói về sự truyền sóng trong môi trường:
Sóng truyền đi không mang theo vật chất của môi trường.
Các sóng có tần số khác nhau lan truyền với cùng vận tốc.
Sóng truyền đi với vậ tốc hữu hạn.
Sóng có biên độ càng lớn lan truyền càng nhanh.
Câu 35: Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước, bước sóng và tần số của âm thanh có thay đổi không?
Tần số thay đổi, bước sóng không đổi	C. Bước sóng thay đổi, tần số không đổi
Cả hai đại lượng đều thay đổi	D. Cả hai đại lượng đều không thay đổi
Câu 36: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước, sóng âm đó ở môi trường có:
A. Cùng bước sóng	B. Cùng biên độ	
C. Cùng vận tốc truyền	D. Cùng tần số
Câu 37: chọn kết luận đúng khí nói về môi trường truyền âm và vận tốc âm:
Môi trường truyền âm có thể là chất rắn, lỏng khí.
Những vật liệu như bông, nhung xốp truyền âm tốt.
Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ của môi trường.
A và C đều đúng
Câu 38: chọn kết luận đúng: 
Vận tốc truyền âm tăng khi mật độ vật chất của môi trường giảm.
Vận tốc truyền âm tăng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn.
Vận tốc truyền âm có giá trị cực đại khi truyền trong chân không và bằng 3.108m/s.
Vận tốc truyền âm giảm khi nhiệt độ của môi trường tăng.
Câu 39: Trong không khí sóng âm lan truyền như thế nào và các phần tử chuyển động ra sao?
Sóng âm lan truyền theo chuyển động chậm dần đều, còn các phần tử không khí thực hiện cac dao động điều hòa.
Sóng âm lan truyền theo chuyển động đều và các phần tử không khí dao đông vuông góc với phương truyền sóng.
 Sóng âm lan truyền theo chuyển động chậm dần đều và các phần tử không khí thực hiện dao động tắt dần.
Sóng âm lan truyền với vận tốc không đổi và các phần tử không khí dao động điều hòa song song với phương truyền sóng.
Câu 40: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào:
A. Tần số âm	B. Biên độ âm
C. Vận tốc truyền âm	D. Năng lượng âm
Câu 41: Hai âm có cùng độ cao thì chúng có cùng đặc điểm nào trong các đặc điểm sau.
A. Cùng biên độ	B. Cùng tần số
C. Cùng bước sóng trong một môi trường	D. A và B
Câu 42: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào sau đây?
Có cùng tần số phát ra bởi cùng một nhạc cụ
Có cùng biên độ phát ra bởi cùng một nhạc cụ
Có cùng tần số phát ra bởi hai loại nhạc cụ khác nhau.
Có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau 
Câu 43: Âm sắc là một đựac tính sinh lí của âm phụ thuộc vào:
A. Vận tốc âm	B. Bước sóng
C. Bước sóng và năng lượng âm	
D. Tần số và biên độ âm
Câu 44: Chọn phát biểu sai khi nói về độ to của âm và khả năng nghe của tai người:
Tai con người nghe thính nhất đối với các âm trong miền có tần số từ 10.000 đến 15.000 Hz.
Với các tần số từ 1000 đến 5000Hz, ngưỡng nghe của tai người vào khoảng 10-12W/m2.
Ngưỡng đau của tai người tương ứng với mức cường độ âm khoảng 10W/m2
Cả A, B và C đều đúng
Câu 45: Để biểu thị cảm giác nghe to, nhỏ cử một âm, người ta dùng một đại lượng gọi là mức cường độ âm xác định bởi hệ thức L(đb) =10lgI/I0 . Trong đó I là cường độ âm, còn I0 gọi là gì?Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
I0 là cường độ tối thiểu của mỗi âm để tai có cảm giác nghe được.
 I0 là cường độ âm chuẩn có giá trị tỉ lệ với tần số âm.
I0 là cường độ âm chuẩn có giá trị như nhau với mọi âm.
I0 là cường độ lớn nhất của mỗi âm gây ra cảm giác đau 
Câu 46: Chọn phát biểu đúng: cường độ âm được xác định bởi:
Bình phương biên độ âm tại một điểm trong môi trường khi có sóng âm truyền qua.
áp suất tại một điểm trong môi trường khi có sóng âm truyền qua.
Năng lưưọng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc phương truyền âm trong một đơn vị thời gian.
Cả A, B, C đều đúng.
Câu 47: Độ to của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào;
A. Vận tốc và bước s ... hoa của hai song kết hợp
Sự giao thoa của một sóng tới và một sóng phản xạ của nó cùng truyền theo một phương.
Sự tổng hợp trong không gian của hai hay nhiều sóng kết hợp.
Sự tổng hợp của hai sóng tới và sóng phản xạ truỳen khác phương.
Câu 58: chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng:
Hình ảnh sóng dừng là những bụng sóng và nút sóng cố định trong không gian.
Khoảng cách giữa hai nút sóng hoạc hai bụng sóng kế tiếp bằng bước sóng l/2.
Có thể quan sát được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây dẻo, có tính đàn hồi.
Khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng kế tiếp bằng bước sóng l.
Câu 59: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữu ccố định, bước sóng bằng:
Hai lần khoảng cách giữa hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp.
Độ dài của dây.
Khoảng cách giữa hai nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp.
Một nủa độ dài của cây.
Câu 60: Chọn phát biểu đúng: sóng dừng là:
Sóng không lan truyền nữa do bị một vật cản chậm lại.
Sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa hai sóng kết hợp truyền ngược nhau trên cùng một phương truyền sóng.
Sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong môi trường.
Cả A, B, C đêu đúng.
Câu 61: Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên sợi dây với hai đầu là hai nút, phát biểu nào sau đây là sai?
Khoảng cách giữa một bụng và một nút gần nhất bằng 1/4 bước sóng.
Khoảng cách giưac hai nút liên tiếp bằng 1/2 bước sóng.
Chiều dài sợi dây bằng số nguyên lân bước sóng.
Các điểm nút và các điểm bụng có vị trí cố định.
Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học.
Câu 1. Một người quan sát trên mặt biển thấy chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36 s và đo được khoảng cách hai đỉnh lân cận là 10m. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt biển.
A. 2,5 m/s	B. 5m/s C. 10m/s D. 1,25m/s
Câu 2. Xét một dao động điều hoà truyền đi trong môi trường với tần số 50Hz, ta thấy hai điểm dao động lệch pha nhau p/2 cách nhau gần nhất là 60 cm, Xác định độ lệch pha của hai điểm cách nhau 360cm tại cùng một thời điểm t
A. 2p 	B. 3p 	C. 4p 	D. 2,5p 
Câu 3. Xét một dao động điều hoà truyền đi trong môi trường với tần số 50Hz, ta thấy hai điểm dao động lệch pha nhau p/2 cách nhau gần nhất là 60 cm, Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 s
A. 11p 	B. 11,5p	C.10p 	D. không xác định được
Câu 4. Người ta dùng búa gõ mạnh vào đường ray xe lửa cách nơi đó 1090 m, một người áp tai vào đường ray nghe thấy tiếng gõ truyền qua đường ray và sau 3 s mới nghe thấy tiếng gõ tuyền vào không khí.Xác định vận tốc truyền âm trong thép bíêt trong không khí v = 340m/s.
A. 5294,3m/s	B.6294,3m/s	
C. 7989m/s	D. 1245m/s.
Câu 5. Xét sóng trên mặt nước, một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ là 3 cm, biết lúc t = 2 s tại A có li độ u = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương với f = 20 Hz. Viết phương trình dao động tại A
A. u = 3sin(40pt) cm	B. u = 3sin(40pt + p/6) cm
C. u = 3sin(40pt – p/2) cmD. u = 3sin(40pt + 5p/6) cm
Câu 6. Xét sóng trên mặt nước, một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ là 3 cm, biết lúc t = 2 s tại A có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương với f = 20 Hz. Biết B chuyển động cùng pha vơí A. gần A nhất cách A là 0,2 m. Tính vận tốc truyền sóng 
A. v = 3 m/s	B. v = 4m/s	
C. v = 5m/s	D. 6m/s
Câu 7. Xét sóng trên mặt nước, một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ là 3 cm, biết lúc t = 2 s tại A có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương với f = 20 Hz. Viết phương trình chuyển động của C ở trước A theo chiều truyền sóng, AC = 5cm.
A. u = 3sin(40pt) cm	B. u = 3sin(40pt + 2p/3) cm
C. u = 3sin(40pt – p/2) cm	D. u = 3sin(40pt + p) cm
Câu 8. Xét sóng trên mặt nước, một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ là 3 cm, biết lúc t = 2 s tại A có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương với f = 20 Hz. C ở trước A theo chiều truyền sóng, AC = 5cm, xác định vận tốc tại C
A. – 188,5cm/s	B. 188,5cm/s	C. 288,5cm/s	D. không xác định được
Câu 9. Xét hai nguồn kết hợp với nhau S1 và S2 trên mặt nứơc cách nhau 16 cm, dao động điều hoà cùng phương với phương trình: u = u0 sin(10pt)cm. Cho biết vận tốc truyền sóng v= 50cm/s. Xác định l =?
A. 10cm	B. 15cm	C. 20cm	D. 25cm 
Câu 10. Xét hai nguồn kết hợp với nhau S1 và S2 trên mặt nứơc cách nhau 16 cm, dao động điều hoà cùng phương với phương trình: u = u0 sin(10pt)cm. Cho biết vận tốc truyền sóng v= 50cm/s, Viết phương trình dao động tại M cách hai nguồn lần lượt là 30cm, 10cm.
A. 2sin(10pt) cm	B. 4sin(10pt + p/2) cm	
C. 2sin(10pt + p ) cm 	D. 4sin(10pt) cm
Câu 11. Trong thí nghiệm dao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13Hz tại M cách các nguồn những khoảng 19cm, và 21cm thì dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Xác định v = ?
A. 13cm/s	B. 26cm/s	C. 52cm/s D. 104cm/s
Câu 12. Trong thí nghiệm dao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16Hz tại M cách các nguồn những khoảng 30cm, và 25,5cm thì dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Xác định v = 
A. 13cm	B. 26cm C . 52cm	D. 24cm
Câu 13. Tại hai điểm A,B cách nhau 8m, có hai nguồn sóng âm kết hợp với tần số 440Hz, vận tốc v = 352 m/s. Có bao nhiêu điểm trên AB thì âm có độ to cực đại.
A. 20 điểm	B. 22 điểm	C. 21 điểm D. 23 điểm
Câu 14. Tại hai điểm A,B cách nhau 8m, có hai nguồn sóng âm kết hợp với tần số 440Hz, vận tốc v = 352 m/s. Có bao nhiêu điểm trên AB thì âm có độ to cực tiểu.
A. 20 điểm	B. 22 điểm	
C. 21 điểm	D. 23 điểm
Câu 15. Trong hiện tượng giao thoa S1S2 = 4m, Trên S1S2 ta thấy khoảng cách nhỏ nhất giữa một điểm A tại đó âm có độ to cực đại với một điểm B tại đó âm có độ cao cực tiểu 0,2m, f = 440Hz, Tìm v = ?
A. 235m/s	B. 352m/s	C. 345m/s D. 243m/s 
Cõu 16.   Một người quan sỏt thấy một cỏnh hoa trờn hồ nước nhụ lờn 10 lần trong
khoảng thời gian 36s. Khoảng cỏch giữa hai đỉnh súng kế tiếp là 12m. Tớnh vận tốc truyền súng trờn mặt hồ.
A. 3m	/s	B. 3,2m/s	C.4m/s	D.5m/s
Cõu 17
  Người ta gõy một chấn động ở đầu O một dõy cao su căng thẳng làm tạo nờn một dao động theo phương vuụng gúc với vị trớ bỡnh thường của dõy, với biờn độ 3cm và chu kỳ 1,8s. sau 3 giõy chuyển động truyền được 15m dọc theo dõy. Tỡm bước súng của súng tạo thành truyền trờn dõy.
    A. 9m	    B. 6,4m	    C. 4,5m	D. 3,2m
Cõu 18   Một người ỏp tai vào đờng sắt nghe tiếng bỳa gừ cỏch đú 1000m. Sau 2,83s người ấy nghe tiếng bỳa truyền qua khụng khớ. So sỏnh bước súng của õm trong thộp của đường sắt và trong khụng khớ.
    A. λThep/λkk = 5,68	B. λThep/λkk = 7,58
    C. λThep/λkk = 10,1	D. λThep/λkk = 15,15
Cõu 19   Người ta khảo sỏt hiện tượng giao thoa súng trờn mặt nước tạo thành do hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15 Hz. Người ta thấy súng cú biờn độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AB tại những điểm M cú hiệu khoảng cỏch đến A và B bằng 2cm. Tớnh vận tốc truyền súng trờn mặt nước.
    A. 45cm/s	    B. 30cm/s	   
 C. 26cm/s	 D. 15cm/s
Cõu 20.  Trong một thớ nghiệm giao thoa trờn mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với tần số f = 15 Hz. Vận tốc truyền súg trờn mặt nước là 30 cm/s. Tại một thời điểm nào sau đõy dao động sẽ cú biờn độ cực đại (d1 và d2 lần lượt là khoảng cỏch từ điểm đang xột đến S1 và S2):
    A. M(d1 = 25cm và d2 =20cm)	   
 B. N(d1 = 24cm và d2 =21cm)
    C. O(d1 = 25cm và d2 =21cm)	 
D. P(d1 = 26cm và d2 =27cm)
Cõu 21 Một dõy AB dài 1,80m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trờn dõy cú súng dừng gồm 6 bú súng, với A xem như một nỳt. Tớnh bước súng và vận tốc truyền súng trờn dõy AB.
    A. λ = 0,30m; v = 30m/s      B. λ = 0,30m; v = 60m/s
    C. λ = 0,60m; v = 60m/s   
 D. λ = 0,60m; v = 120m/s    
Cõu 22.  Người ta làm thớ nghiệm về súng dừng õm trong một cỏi ống dài 0,825m chứa đầy khụng khớ ở ỏp suất thường. Trong 3 trường hợp: (1) ống bịt kớn một đầu; (2) Ống bịt kớn hai đầu; và ống để hở hai đầu; Trường hợp nào súng dừng õm cú tần số thấp nhất; tần số ấy bằng bao nhiờu? Cho biết vận tốc truyền õm trong khụng khớ là 330m/s.
    A. Trường hợp (1), f = 75Hz.	    B. Trường hợp (2), f = 100Hz.
    C. Trường hợp (3), f = 125Hz.	 D. Trường hợp (1), f = 100Hz.
Cõu 23.  Phương trỡnh của một súng truyền trờn một sợi dõy là: u = u0cos(kx - ωt)
    Vào mỗi lỳc t, gia tốc theo thời gian tại một điểm của dõy sẽ là:
    A. a = - ω2u0cos(kx - ωt)	    B. a = ω2u0cos(kx - ωt)
    C. a = - ω2u0sin(kx - ωt)	 
D. a = ω2u0sin(kx - ωt)
Cõu 24.  Khi biờn độ của súng tăng gấp đụi, năng lượng do súng truyền tăng bao nhiờu lần.
    A. Giảm 1/4    B. Giảm 1/2	    
C. Tăng 2 lần	    D. Tăng 4 lần 
Cõu 25.   Dựng nguyờn lý chồng chất để tỡm biờn đồ tổng hợp của hai súng: 
    u1 = u0sin(kx - ωt) và u2 = u0sin(kx - ωt + φ)
    A. A = 2u0	    B. A = u0/2	    C. A = u0/φ	    
D. A = 2u0cos(φ/2)
Cõu 26  Súng dừng trờn một sợi dõy do sự chồng chất của hai súng truyền theo chiều ngược nhau:    u1 = u0sin(kx - ωt) và u2 = u0sin(kx + ωt) . Biểu thức nào sau đõy biểu thị súng dừng trờn dõy ấy:
    A. u = u0sin(kx).cos(ωt)	    
B. u = 2u0cos(kx).sin(ωt)
    C. u = 2u0sin(kx).cos(ωt)	    
D. u = 2u0sin(kx - ωt)
Cõu 27  Hiệu pha của 2 súng giống nhau phải bằng bao nhiờu để khi giao thoa súng hoàn toàn triệt tiờu.
    A. 0	    B. π/4	    C. π/2	    D. π
Cõu 28   Hai người đứng cỏch nhau 4m và quay một sợi dõy nằm giữa họ. Hỏi bước súng lớn nhất của súng dừng mà hai người cú thể tạo nờn là bao nhiờu?
    A. 16m	  B. 8m C. 4m	 	   D. 2m
Cõu 29. Người ta nộm một hũn đỏ xuống một cỏi ao, tạo thành súng hai chiều trờn mặt nước dạng hỡnh trũn. Nếu tổng năng lượng mỗi giõy của súng này là 1W, tớnh cường độ của súng tại một nơi cỏch chỗ hũn đỏ rơi 2m.
    A. 0,08 W/m	    B. 1 W/m
C. 10 W/m	    D. 0,02W/m2    
Cõu 30  Tỡm vận tốc súng õm biểu thị bởi phương trỡnh: u = 28cos(20x - 2000t)
    A. 334m/s	    B. 331m/s	  
  C. 314m/s	D. 100m/s    
Cõu 31  Một dõy đàn cú chiều dài L được giữ cố định ở hai đầu. Hỏi õm do dõy phỏt ra cú bước súng dài nhat bằng bao nhiờu?
    A. L/4	   B. L/2   C. L	    D. 2L
Cõu 32  Hai bước súng cộng hưởng lớn nhất của một ống cú chiều dài L, một đầu hở, và đầu kia kớn là bao nhiờu?
    A. 4L, 4L/3	    B. 2L, L C. L, L/2	   D. 4L, 2L    
Cõu 33  Hai bước súng cộng hưởng lớn nhất của một ống chiều dài L, hai đầu hở là bao nhiờu?
    A. 4L, 4L/3	    B. 2L, L   C. L, L/2	D. 4L, 2L
Cõu 34   Cho 2 nguồn phỏt súng õm cựng biờn độ, cựng pha và cựng chu kỳ, f = 440Hz, đặt cỏch nhau 1m. Hỏi một người phải đứng ở đõu để khụng nghe thấy õm (biờn độ súng giao thoa hoàn toàn triệt tiờu). Cho vận tốc của õm trong khụng khớ bằng 352 m/s.
    A. 0,3m kể từ nguồn bờn trỏi.	
  B. 0,3m kể từ nguồn bờn phải.
    C. 0,3m kể từ 1 trong hai nguồn	    
D. Ngay chớnh giữa, cỏch mỗi nguồn 0,5m

Tài liệu đính kèm:

  • docde song.doc