Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 43 - Bài 39: Tổng kết chương II điện từ học

Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 43 - Bài 39: Tổng kết chương II điện từ học

I.Mục tiêu.

 1. Kiến thức:

 - ễn tập và hệ thống hoỏ những kiến thức về nam châm, từ trường, lực từ, động cơ điện, dũng điện cảm ứng, dũng điện xoay chiều, máy biến thế.

 - Luyện tập thêm và vận dụng các kiến thức vào một số trường hợp cụ thể.

2. Kĩ năng: - Rèn được khả năng tổng hợp, khái quát kiến thức đó học.

3. Thái độ: - Khẩn trương, tự đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức đó học.

II. Chuẩn bị :

 1. Đối với GV

 - Hệ thống cõu hỏi ụn tập

 - Dự kiến ghi bảng :

 2. Đối với HS

 - Trả lời cỏc cõu hỏi của mục “Tự kiểm tra” trong SGK

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 19/03/2018 Lượt xem 1189Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 43 - Bài 39: Tổng kết chương II điện từ học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 24/1/2011
Ngày giảng : 9AB: 27/1 
Tiết 43 Bài 39: TỔNG KẾT CHƯƠNG II 
 ĐIỆN TỪ HỌC 
I.Mục tiêu.
 1. Kiến thức: 
 - ễn tập và hệ thống hoỏ những kiến thức về nam chõm, từ trường, lực từ, động cơ điện, dũng điện cảm ứng, dũng điện xoay chiều, mỏy biến thế.
 - Luyện tập thờm và vận dụng cỏc kiến thức vào một số trường hợp cụ thể.
2. Kĩ năng: - Rốn được khả năng tổng hợp, khỏi quỏt kiến thức đó học.
3. Thỏi độ: - Khẩn trương, tự đỏnh giỏ được khả năng tiếp thu kiến thức đó học.
II. Chuẩn bị :
 1. Đối với GV
 - Hệ thống cõu hỏi ụn tập
 - Dự kiến ghi bảng :
 2. Đối với HS
 - Trả lời cỏc cõu hỏi của mục “Tự kiểm tra” trong SGK
III. Tiến trình lên lớp: 
Hoạt động của trò
Trợ giúp của thầy
HĐ1:Kiểm tra .
? Hóy nờu bộ phận chớnh và nguyờn tắc hoạt động của mỏy phỏt điện xoay chiều.
HĐ2: Hướng dẫn HS thảo luận phần tự kiểm tra.
- Cỏ nhõn HS trỡnh bày và thảo luận với lớp cỏc cõu hỏi của phần tự kiểm tra
I. Tự kiểm tra.
1.Muốn biết ở một điểm A trong khụng gian cú từ trường hay khụng, ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam chõm, nếu thấy cú lực từ tỏc dụng lờn kim nam chõm thỡ ở A cú từ trường.
2.C.
3. Quy tắc bàn tay trỏi.SGK/ 74.
4.D.
5. Khi khung dõy dẫn kớn quay trong từ trường của một nam chõm vĩnh cửu thỡ trong khung dõy xuất hiện một dũng điện cảm ứng xoay chiều vỡ số đường sức từ xuyờn qua tiết diện S của cuộn dõy biến thiờn.
6. Đặt kim nam chõm tự do-kim nam chõm định theo hướng Bắc Nam địa lớ, đầu quay về hướng Bắc địa lớ là từ cực Bắc của kim nam chõm.
7. a.Quy tắc nắm tay phải để xỏc định chỉều đường sức từ trong lũng ống dõy. SGK/66.
b.Hỡnh vẽ:
8.Giống nhau: Cú hai bộ phận chớnh là nam chõm và cuộn dõy dẫn.
Khỏc nhau: Một loại cú Rụto là cuộn dõy, một loại cú Rụto là nam chõm.
9.Hai bộ phận chớnh là nam chõm và khung dõy dẫn.
-Khung quay được vỡ khi ta cho dũng điện một chiều vào khung dõy thỡ từ trường của nam chõm sẽ tỏc dụng lờn khung dõy những lực điện từ làm cho khung quay.
Y/c HS thảo luận các câu hỏi của phần tự kiểm tra và chuẩn bị bỏo cỏo trước lớp (từ cõu 1đến cõu 9).
Gọi đại diện HS trả lời.
Y/c HS khác nhận xét
Nhận xét HS trả lời.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hiện phần vận dụng.
- Cỏ nhõn HS trả lới cõu hỏi 
II. Vận dụng.
10. Đường sức từ do cuộn dõy của nam chõm điện tạo ra tại N hướng từ trỏi sang phải. Áp dụng quy tắc bàn tay trỏi, lực từ hướng từ ngoài vào trong và vuụng gúc với mặt phẳng hỡnh vẽ.
11. a.Để giảm hao phớ do toả nhiệt trờn đường dõy .
b. Giảm đi 1002 = 10000 lần.
c. Vận dụng cụng thức suy ra 
12. Dũng điện khụng đổi khụng tạo ra từ trường biến thiờn, số đường sức từ xuyờn qua tiết diện S của cuộn thứ cấp khụng biến đổi nờn trong cuộn này khụng xuất hiện dũng điện cảm ứng.
13. Trường hợp a. Khi khung dõy quay quanh trục PQ nằm ngang thỡ số đường sức từ xuyờn qua tiết diện S của khung dõy luụn khụng đổi, luụn bằng 0. Do đú trong khung dõy khụng xuất hiện dũng điện cảm ứng.
- Đưa ra cỏc cõu hỏi yờu cầu cỏ nhõn HS đứng tại chỗ trả lời
10 Cho hỡnh vẽ: 
Hóy xỏc định chiều của lực điện từ tỏc dụng lờn điểm N của dõydẫn.
11. a. Vỡ sao để vận tải điện năng đi xa người ta phải dựng mỏy biến thế?
b. Trờn cựng một đường dõy tải điện, nếu dựng mỏy biến thế để tăng hiệu điện thế ở 2 đầu dõy dẫn lờn 100 lần thỡ cụng suất hao phớ vỡ toả nhiệt trờn đường dõy sẽ giảm đi bao nhiờu lần?
c. vũng, vũng, . 
12.Giải thớch vỡ sao khụng thể dựng dũng điện khụng đổi để chạy mỏy biến thế.
13.Trường hợp nào khung dõy khụng xuất hiện dũng điện xoay chiều? Hóy giải thớch tại sao?
a. Khung dõy quay quanh trục PQ nằm ngang.
b. Khung dõy quay quanh trục AB thẳng đứng. 
-GV chuẩn kiến thức.
HĐ4: Củng cố – dặn dò.
? Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.
? Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
? Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
- Về nhà tự ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong chương.
IV. Bài học kinh nghiệm
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 43(9).doc