Giáo án Thể dục 9 năm 2012

Giáo án Thể dục 9 năm 2012

Ngàysoạn:

Ngày dạy: lớp 9A, 9B Tiết 1

Lý thuyết: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN (Mục 1)

 I. Mục tiêu:

 - Hướng dân cho học sinh về cách luyện tập sức bền.

 - Tiếp tục nâng cao một số hiểu biết và rèn luyện kỹ thuật để phát triển sức bền cho học sinh.

 Yêu cầu

- Học sinh học nghiờm tỳc và biết cỏch vận dung vào thực tiễn trong tập luyện TDTT.

 - Nâng cao khả năng chạy bền.

 - Đạt tiêu chuân rèn luyện thân thể (RLTT).

 - Biết vận dụng những điều đó học để tự rèn luyện sức bền hằng ngày.

 II. Địa điểm – Phương tiện:

 Lớp học.

 III. Nội dung và phương pháp giảng dạy:

 A. Phần mở đầu:

 * Nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: 9A:.

 * Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS

 B. Phần cơ bản:

1. Một số hiểu biết cần thiết:

- Sức bền là khả năng cơ thể chống lại sự mệt mỏi khi học tập, lao động và tập luyện TDTT.

- Sức bền gồm:

+ Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.

+ Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên môn sâu một hoẹt động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài.

 GV lấy ví dụ phân tích cho HS hiểu.

 

doc 229 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 14/05/2020 Lượt xem 233Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 9 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngàysoạn: 
Ngày dạy: lớp 9A, 9B
Tiết 1
Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (Mục 1)
	I. Mục tiêu:
	 - Hướng dõn cho học sinh về cỏch luyện tập sức bền.
 - Tiếp tục nõng cao một số hiểu biết và rốn luyện kỹ thuật để phỏt triển sức bền cho học sinh.
 	Yêu cầu
- Học sinh học nghiờm tỳc và biết cỏch vận dung vào thực tiễn trong tập luyện TDTT.
 	 - Nõng cao khả năng chạy bền.
 	 - Đạt tiờu chuõn rốn luyện thõn thể (RLTT).
 	 - Biết vận dụng những điều đó học để tự rốn luyện sức bền hằng ngày. 
	II. Địa điểm – Phương tiện:
	Lớp học.
	III. Nội dung và phương pháp giảng dạy:
	A. Phần mở đầu:
	* Nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: 9A:.........
	* Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS
	B. Phần cơ bản:
1. Một số hiểu biết cần thiết:
- Sức bền là khả năng cơ thể chống lại sự mệt mỏi khi học tập, lao động và tập luyện TDTT.
- Sức bền gồm:	
+ Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.
+ Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên môn sâu một hoẹt động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài.
	GV lấy ví dụ phân tích cho HS hiểu.
C. Phần kết thúc:
- Củng cố bài:
	? Sức bền là gì?
	? Nêu các nguyên tắc luyện tập sức bền
- Nhận xét giờ học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Hướng dẫn về nhà:
 	Học bài, chuẩn bị trang phục TDTT.
	Tự giác, tích cực LT TDTT.
Ngàysoạn: 
Ngàydạy: lớp 9A, 9B
Tiết 1
Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (Mục 2)
I. Mục tiêu:
- Nắm bắt được những nguyên tắc luyện tập sức bền.
	II. Địa điểm – Phương tiện:
	Lớp học.
	III. Nội dung và phương pháp giảng dạy:
	A. Phần mở đầu:
	* Nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: 
	* Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS
	?Sức bền là gì?
	B. Phần cơ bản:
2. Một số nguyên tắc luyện tập sức bền:
- Tập phù hợp với sức khoẻ của mỗi người.
- Tập từ nhẹ đến nặng.
- Tập thường xuyên hằng ngày hoặc 3-4 lần/ tuần một cách kiên trì, không nóng vội.
- Trong một giờ học sức bền được tập sau các nội dung khác.
- Tập chạy xong không dừng lại đột ngột, mà cần thực hiện 1 số ĐT hồi tĩnh.
GV lấy ví dụ phân tích
C. Phần kết thúc:
- Củng cố bài:
	? Sức bền là gì?
	? Nêu các nguyên tắc luyện tập sức bền
- Nhận xét giờ học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Hướng dẫn về nhà:
 	Học bài, chuẩn bị trang phục TDTT.
	Tự giác, tích cực LT TDTT.
Ngày soạn:
Ngày dạy: lớp 9A, 9B
Tiết 2
Đội hình đội ngũ – Chạy ngắn
I. Mục tiêu:
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số (từ 1 đến hết và 1-2,1-2 đến hết), đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, phải, đằng sau. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, dàn hàng, dồn hàng. Đội hình 0-2-4.
- Chạy ngắn : Trũ chơi phỏt triển sức nhanh ( do giỏo viờn chọn), Xuất phỏt từ một số tư thế khỏc nhau( Đứng mặt , vai hoặc lưng hướng chạy)
Yêu cầu: Thực hiện tương đối chính sác động tác, tích cực, tự giác luyện tập.
II. Địa điểm – phương tiện:
	Sân TD, Còi TT
II. Nội dung và phương pháp giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
GV
HS
A. Phần mở đầu:
* Nhận lớp: 
* Khởi động:
- Khởi động chung:
Bài TDTK 5 động tác: Vươn thở, Ngực, Lườn, Bụng, Chân.
- Khởi động chuyên môn:
+ Xoay khớp: Cổ, cổ tay, vai, lưng, hông, đầu gối, cổ chân.
+ Động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, các động tác gập ép.
- Kiểm tra bài cũ:
Sân bãi dụng cụ
B. Phần cơ bản:
1- ĐHĐN: 
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số (từ 1 đến hết và 1-2,1-2 đến hết), đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, phải, đằng sau. 
* Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, dàn hàng, dồn hàng. 
* Đội hình 0-2-4.
2- Chạy ngắn :
 * Trũ chơi “Nhảy lò cò tiếp sức”, 
* Xuất phỏt từ một số tư thế khỏc nhau( Đứng mặt , vai hoặc lưng hướng chạy)
.
C. Phần kết thúc:
* Củng cố:
? Thực hiện các ĐT ĐHĐN?
* Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng: Hít thở sâu, rung bắp đùi, lắc bắp chân....
* Nhận xét – HDVN:	
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
10’
1’
7’
2 lần/
8 nhịp
2’
30’
15’
15’
5’
- Kiểm tra sĩ số
- Phổ biến muc tiêu bài học.
GV hướng dẫn + Hô khẩu lệnh.
GV hướng dẫn, tổ chức cho HS LT
GV quan sát sửa sai
GV hướng dẫn trò chơi
GV hướng dẫn, tổ chức cho HS luyện tập
Nêu yêu cầu
Hướng dẫn từng động tác
NX, đánh giá giờ học.
Giao BTVN
Hô “ Giải tán”
€€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 €
-Báo cáo sĩ số
-Nghe phổ biến MT bài học
Thực hiện lần lượt từng động tác theo khẩu lệnh của GV
€ € € € 
 € € € 
 € € € € 
 €
LT theo hướng dẫn
Chia nhóm LT
Chia tổ thi đấu
Thực hiện theo khẩu lệnh của cán sự
Chia tổ luyện tập 
5 HS thực hiện
NX ưu, nhược điểm.
€€€€€
 €€€€€
 €€€€€€
 €
Thực hiện theo khẩu lệnh
Tự đánh giá 
Nhận BTVN
Hô “ Khoẻ ”
Ngày soạn:
Ngày dạy: lớp 9A, 9B
Tiết 3
Đội hình đội ngũ – Chạy ngắn – Chạy bền
I. Mục tiêu:
- ĐHĐN: Ôn đi đều-đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, đi đều vòng phải vòng trái. Đội hình 0-3-6-9.
- Chạy ngắn: Trò chơi “ chạy thoi tiếp sức ”, Tư thế sẵn sàng – xuất phát
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.
Yêu cầu: Thực hiện tương đối chính sác động tác, tích cực, tự giác luyện tập.
II. Địa điểm – phương tiện:
	Sân TD, Còi TT
II. Nội dung và phương pháp giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
GV
HS
A. Phần mở đầu:
* Nhận lớp: 
* Khởi động:
- Khởi động chung:
Bài TDTK 5 động tác: Vươn thở, Ngực, Lườn, Bụng, Chân.
- Khởi động chuyên môn:
+ Xoay khớp: Cổ, cổ tay, vai, lưng, hông, đầu gối, cổ chân.
+ Động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, các động tác gập ép.
- Kiểm tra bài cũ:
? Thực hiện ĐT đi đều đứng lại
B. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
Ôn đi đều-đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, đi đều vòng phải vòng trái. Đội hình 0-3-6-9
2. Chạy ngắn : 
*Trò chơi “ Chạy thoi tiếp sức ”
* Tư thế sẵn sàng – xuất phát
3. Chạy bền: 
Luyện tập chạy bền
Giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục. ( Sách GV TD9 trang 38)
C. Phần kết thúc:
* Củng cố:
? Thực hiện các ĐT xuất phát?
* Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng: Hít thở sâu, rung bắp đùi, lắc bắp chân....
* Nhận xét – HDVN:	
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
10’
1’
7’
2 lần/
8 nhịp
2’
30’
5’
15’
10’
400m
5’
- Kiểm tra sĩ số
- Phổ biến muc tiêu bài học.
GV hướng dẫn + Hô khẩu lệnh.
Nêu yêu cầu
GV hướng dẫn, tổ chức cho HS luyện tập
GV hướng dẫn
GV tổ chức hướng dẫn HS LT
Giới thiệu 
Tổ chức LT
Nêu yêu cầu
Hướng dẫn từng động tác
NX, đánh giá giờ học.
Giao BTVN
Hô “ Giải tán”
x x x x x x x
x x x x x x x x
x
-Báo cáo sĩ số
-Nghe phổ biến MT bài học
Thực hiện lần lượt từng động tác theo khẩu lệnh của GV
2 HS thực hiện
Thực hiện theo khẩu lệnh của cán sự
Chia tổ luyện tập 
Chia tổ thi đấu
LT lần lượt 2 HS /nhóm
Nghe, luyện tập theo nhóm 5 HS
2 HS thực hiện
NX ưu, nhược điểm.
xxxxxxx
xxxxxxx
x
Thực hiện theo khẩu lệnh
Tự đánh giá 
Nhận BTVN
Hô “ Khoẻ ”
Ngày soạn:
Ngày dạy: lớp 9A, 9B
Tiết 4
Đội hình đội ngũ – Chạy ngắn 
I. Mục tiêu:
- ĐHĐN: Ôn đi đều-đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, đi đều vòng phải vòng trái. Đội hình 0-3-6-9.
- Chạy ngắn: Trò chơi “ chạy đuổi”, Ngồi mặt hướng chạy – xuất phát; Tư thế sẵn sàng – xuất phát
Yêu cầu: Thực hiện tương đối chính sác động tác, tích cực, tự giác luyện tập.
II. Địa điểm – phương tiện:
	Sân TD, Còi TT
II. Nội dung và phương pháp giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
GV
HS
A. Phần mở đầu:
* Nhận lớp: 
* Khởi động:
- Khởi động chung:
Bài TDTK 5 động tác: Vươn thở, Ngực, Lườn, Bụng, Chân.
- Khởi động chuyên môn:
+ Xoay khớp: Cổ, cổ tay, vai, lưng, hông, đầu gối, cổ chân.
+ Động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, các động tác gập ép.
- Kiểm tra bài cũ:
? Thực hiện ĐT đi đều đứng lại?
B. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
Ôn đi đều-đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, đi đều vòng phải vòng trái. Đội hình 0-3-6-9
2. Chạy ngắn : 
*Trò chơi “ Chạy đuổi ”
* Tư thế sẵn sàng – Xuất phát
 Ngồi mặt hướng chạy-xuất phát
C. Phần kết thúc:
* Củng cố:
? Thực hiện các ĐT xuất phát?
* Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng: Hít thở sâu, rung bắp đùi, lắc bắp chân....
* Nhận xét – HDVN:	
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
10’
1’
7’
2 lần/
8 nhịp
2’
30’
5’
15’
5’
- Kiểm tra sĩ số
- Phổ biến muc tiêu bài học.
GV hướng dẫn + Hô khẩu lệnh.
Nêu yêu cầu
GV hướng dẫn, tổ chức cho HS luyện tập
GV hướng dẫn
GV tổ chức hướng dẫn HS LT
Nêu yêu cầu
Hướng dẫn từng động tác
NX, đánh giá giờ học.
Giao BTVN
Hô “ Giải tán”
x x x x x x x
x x x x x x x x
x
-Báo cáo sĩ số
-Nghe phổ biến MT bài học
Thực hiện lần lượt từng động tác theo khẩu lệnh của GV
2 HS thực hiện
Thực hiện theo khẩu lệnh của cán sự
Chia tổ luyện tập 
Chia tổ thi đấu
LT lần lượt 2 HS /nhóm/ĐT
2 HS thực hiện
NX ưu, nhược điểm.
xxxxxxx
xxxxxxx
x
Thực hiện theo khẩu lệnh
Tự đánh giá 
Nhận BTVN
Hô “ Khoẻ ”
Ngày soạn: 
Ngày dạy: lớp 9A, 9B
Tiết 5: đHĐN - chạy ngắn - chạy bền
I. Mục tiêu:
- ĐHĐN: Tiếp tục ôn tập những nội dung học sinh thực hiện còn yếu.
- Chạy ngắn; Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
II. Địa điểm - Phương tiện:
1. Địa điểm. Sân tập của trường 
2. Phương tiện: - GV. Còi, đồng hồ bấm giờ.
 - HS. Vệ sinh sân tập, trang phục gọn gàng.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
Đl
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp.
- Sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- ép dây chằng: ngang, dọc.
3. Kiểm tra.
? Nêu cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, báo cáo.
 8-10’
9A:
9B:
Cử cán sự hướng dẫn. Quan sá ... 5”
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
28’ - 30’
4’ - 5’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình tập đá cầu
x x x x x x x
8 - 10m
 r
x x x x x x x
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
Đội hình đấu tập
 x x
 x x
 r
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Tiết 68 : kiểm tra Đá cầu
A. Mục tiêu.
- HS biết và thực hiện được tương đối kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đá cầu đã học.
B. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- Cột, lưới đá cầu.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
- Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
II. Phần cơ bản.
1. Nội dung kiểm tra
- Kỹ thuật chuyền cầu qua lại có sử dụng kỹ thuật đá cầu đã học.
- Thực hiện đá cầu qua lại 10 quả.
2. Yêu cầu kỹ thuật.
- Loại A: HS thực hiện đúng cả kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật đá cầu
- Loại B: Kỹ thuật đá cầu tốt nhưng di chuyển chưa hợp lý.
- Loại C: Kỹ thuật di chuyển tạm được nhưng kỹ thuật đá cầu có sai sót.
- Loại D Còn sai sót trong các bước di chuyển hoặc ở cả kỹ thuật đá cầu.
- Loại E : Sai sót nhiều cả trong di chuyển và kỹ thuật đá cầu..
3. Bảng điểm.
Số quả
A
B
C
D
E
9 - 10
10
9
8
7
6
7 - 8
9
8
7
6
5
5 - 6
8
7
6
5
4
3 - 4
7
6
5
4
3
1 -2
6
5
4
3
2
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp.
2. Nhận xét giờ học.
Xuống lớp.
 - GV hô: “Lớp giải tán!”
 - HS hô : “Khỏe!”
8’ - 10’
45”
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
28’ - 30’
4’ - 5’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp khởi động chuyên môn.
Đội hình kiểm tra.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
 x x
- Hai HS cùng vào sân kiểm tra
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
r
Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 r
 Tiết 69 : kiểm tra Bật nhảy
A. Mục tiêu.
HS đạt tiêu chuẩn TL về bật nhảy.
B. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- Cuốc, xẻng, bàn trang.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
- Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Chạy lăng mũi chân.
II. Phần cơ bản.
1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra “Nhảy bước bộ trên không”
2. Bảng điểm.
Yêu cầu kỹ thuật
Điểm
Cả 2 lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “Giỏi”
9 - 10
Trong 2 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức “Khá”
7 - 8
Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và thành tích đạt mức “Đạt”
5 - 6
Cả 2 lần nhảy đều không thực hiện được động tác.
3 - 4
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp.
2. Nhận xét giờ học.
Xuống lớp.
 - GV hô: “Lớp giải tán!”
 - HS hô : “Khỏe!”
8’ - 10’
45”
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
28’ - 30’
4’ - 5’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp khởi động chuyên môn.
- GV hô cho cả lớp ôn lại bài thể dục với cờ.
- Đội hình kiểm tra.
Hố nhảy xa
 r
x 
x 
x 
Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS. Mỗi HS nhảy 2 lần.
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
r
Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 r
Tiết 70 : kiểm tra Chạy bền
A. Mục tiêu.
HS đạt tiêu chuẩn TL về chạy bền.
B. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- Đồng hồ bấm giây, dây đích.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
- Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Chạy lăng mũi chân.
II. Phần cơ bản.
1. Nội dung kiểm tra
- Nam: 400m.
- Nữ : 200m
2. Bảng điểm.
Theo tiêu chuẩn RLTT
Điểm
Chạy đạt thành tích mức “Giỏi”
9 - 10
Chạy đạt thành tích mức “Khá”
7 - 8
Chạy hết cự ly quy định nhưng thời gian không đạt.
5 - 6
Chạy hết cự ly quy định.
3 - 4
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp.
2. Nhận xét giờ học.
Xuống lớp.
 - GV hô: “Lớp giải tán!”
 - HS hô : “Khỏe!”
8’ - 10’
45”
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
28’ - 30’
4’ - 5’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp khởi động chuyên môn.
- GV hô cho cả lớp ôn lại bài thể dục với cờ.
- Đội hình kiểm tra.
Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS. 
Đội hình chạy bền
 x x x x x 
Sân trường
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
r
Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 r
Tiết 67 : Một số bài tập thể lực - chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức: 
 - Một số bài tập phát triển thể lực.
 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
 - Thực hiện các bài tập bổ trợ phát triển thể lực một cách tương đối được.
 - Chạy tích cực đủ cự ly Nam: 400m; Nữ : 200m có bấm thời gian.
B. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
- Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy.
b) Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Chạy lăng mũi chân.
II. Phần cơ bản.
1. Một số động tác bổ trợ thể lực.
- Chạy bước nhỏ kết hợp chạy tăng tốc độ
- Chạy nâng cao đùi kết hợp chạy tăng tốc độ
- Chạy đạp sau kết hợp chạy tăng tốc độ.
- Chạy zíc zắc.
- Chạy tăng tốc độ với cự ly 30m, 50m
2. Chạy bền.
- Nam : 400m
- Nữ : 200m
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp.
2. Nhận xét giờ học.
3. Bài tập về nhà.
Luyện tập chạy việt dã 20’ mỗi ngày.
 4. Xuống lớp.
- GV hô: “Lớp giải tán!”
- HS hô : “Khỏe!”
8’ - 10’
45”
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
28’ - 30’
2l
2l
2l
2l
3l
4’ - 5’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp khởi động chuyên môn.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
xxxxxxx
xxxxxxx 25 - 30m
xxxxxxx
xxxxxxx
Đội hình chạy bền
 x x x x x 
Sân trường
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
r
Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 r
Tiết 68 : Một số bài tập thể lực - chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức: 
 - Một số bài tập phát triển thể lực.
 - Chạy biến tốc.
2. Kỹ năng: 
 - Thực hiện các bài tập bổ trợ phát triển thể lực một cách tương đối được.
 - Chạy tích cực đủ cự ly Nam: 500m; Nữ : 300m .
B. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
- Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy.
b) Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Chạy lăng mũi chân.
II. Phần cơ bản.
1. Một số động tác bổ trợ thể lực.
- Chạy bước nhỏ kết hợp chạy tăng tốc độ
- Chạy nâng cao đùi kết hợp chạy tăng tốc độ
- Chạy đạp sau kết hợp chạy tăng tốc độ.
- Chạy tăng tốc độ cự ly 30m
- Chạy tăng tốc độ với cự ly 50m.
2. Chạy bền.
Chạy biến tốc 50N x 50C
- Nam : 500m
- Nữ : 300m
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp.
2. Nhận xét giờ học.
3. Bài tập về nhà.
Luyện tập chạy việt dã 20’ mỗi ngày.
 4. Xuống lớp.
- GV hô: “Lớp giải tán!”
- HS hô : “Khỏe!”
8’ - 10’
45”
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
2l x 30”
28’ - 30’
2l
2l
2l
2l
3l
4’ - 5’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp khởi động chuyên môn.
Đội hình tập thể lực.
xxxxxxx
xxxxxxx 25 - 30m
xxxxxxx
xxxxxxx
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
Đội hình chạy bền
 x x x x x 
Sân trường
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
r
Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 r

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an td 9 chuan ktkn 2012.doc