Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Máy điện xoay chiều

Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Máy điện xoay chiều

Câu 1. Cho một khung dây có diện tích là S quay trong từ trường B với vận tốc góc khong thay đổi. Xác định xuất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung

A. = NBS cos( t) B. e = BSN sint C. e = ∆/∆t D. A và C

Câu 2. Cho một khung dây quay trong từ trường đều, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Phần tạo ra từ trường là phần ứng B. Phần tạo ra dòng điện là phần ứng

C. Phần tạo ra từ trường luôn quay D. Phần tạo ra dòng điện luôn đứng yên

 

doc 1 trang Người đăng HoangHaoMinh Ngày đăng 01/06/2016 Lượt xem 792Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Máy điện xoay chiều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Máy điện xoay chiều
Câu 1. Cho một khung dây có diện tích là S quay trong từ trường B với vận tốc góc w khong thay đổi. Xác định xuất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung
A. F = NBS cos( wt)	B. e = wBSN sinwt	C. e = ∆F/∆t	D. A và C
Câu 2. Cho một khung dây quay trong từ trường đều, mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Phần tạo ra từ trường là phần ứng	B. Phần tạo ra dòng điện là phần ứng
C. Phần tạo ra từ trường luôn quay	D. Phần tạo ra dòng điện luôn đứng yên
Câu 3. ở máy phát điện xoay chiều thì mệnh đề mô tả đúng cấu tạo của máy là
A. Phần tạo ra từ trường là phần cảm	B. Phần tạo ra dòng điện là phần cảm
C. Phần cảm và phần ứng đều có thể đứng yên hay chuyển động	D. A và C
Câu 4. Chọn phát biểu đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha
Các cuộn cảm được quấn trên các lõi thép làm bằng tôn silic
Trong phần lớn các máy phát phần cảm phải là nam châm vĩnh cửu
Khi roto quay với tốc độ n vòng/s, số cặp cực là p thì f = np
A và C
Câu 5. Máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, số vòng quay của rôto là n (vòng/phút) thì tần số dòng điện xác định là:
A. f = np	B. f = 60np	C. f = np/60	D. f = 60n/F
Câu 6. Cho máy có 4 cặp cực, tần số là f = 50 Hz, tìm số vòng quay của roto
A. 25 vòng/s	B. 50 vòng/s	C. 12,5 vòng/s	D. 75 vòng/s
Câu 7. Khi n = 360 vòng/phút, máy có 10 cặp cực thì tần số của dòng điện mà máy phát ra
A. 60 Hz	B. 30 Hz	C. 90 Hz	D. 120 Hz
Câu 8. Một máy phát điện có hai cặp cực rôto quay với tốc độ 30 vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực.Hỏi máy phát điện thứ haii phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện
A. 150 vòng/phút	B. 300 vòng/phút	C. 600 vòng/phút	D. 1200 vòng/phút
Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực, phần ứng có hai cuộn dây, máy phát ra dòng điện có tần số f = 50 Hz, trả lời các câu hỏi sau. (C9 và C10)
Câu 9. Vận tốc góc quay của rôto là ( vòng/s)
A. 25	B. 50	C. 75	D. 100
Câu 10. Cho suất điện động hiệu dụng là 220 V. F(max) = 5 mWb, tính số vòng dây trên mỗi cuộn dây.
A. 99 vòng	B. 49,5 vòng	C. 198 vòng	D. 150 vòng
Câu 11. 

Tài liệu đính kèm:

  • docMay phat dien.doc