Giáo án lớp 9 môn Thể dục năm 2008

Giáo án lớp 9 môn Thể dục năm 2008

. MỤC TIÊU :

 - Hs nắm được các phương pháp tập luyện phát triển sức bến.

 - Thực hiện được các kỹ năng cơ bản đã học.

 - ý thức tích cực tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – THIÊT BỊ DẠY HỌC

- Phòng học

 

doc 102 trang Người đăng HoangHaoMinh Ngày đăng 22/06/2016 Lượt xem 573Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 9 môn Thể dục năm 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Ngày soạn : 17/8/08
Ngày giảng : 18/8/08
TIẾT 1 : LÝ THUYẾT : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN.
I. MỤC TIÊU :
 - Hs nắm được các phương pháp tập luyện phát triển sức bến.
 - Thực hiện được các kỹ năng cơ bản đã học.
 - ý thức tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – THIÊT BỊ DẠY HỌC
Phòng học
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 NỘI DUNG 
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 
1. Phần cơ bản :
 - gv nhận lớp , phổ biến nội dung y/c bài học 
 - Trò chơi “ ATGT ” 
2. Phần cơ bản :
 a. Khái niệm :
 - sức bền là khả năng cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
 b. Nguyên tắc tập luyện :
 - Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người.
 - Tập từ nhẹ đến nặng.
 - Tập thường xuyên hoặc 3-4 lần/tuần , kiên trì không nóng vội
 - Trong giờ học sức bền học sau các nội dung khác, bố trí ở cuối phần cơ bản
 - Tập chạy xong không dừng lại đột ngột cần thực hiện động tác hồi tĩnh trong vài phút .
 - Cần rèn luyện KT bước chạy, cách thở trong khi chạy.
 3. Phần kết thúc :
 - Gv hệ thống kiến thức bằng câu hỏi: 
 + Sức bền là gì?
 + một hs nam chưa chạy bền bao giờ, ngay buổi tập đầu tiên đã chạy 1000m, theo em như vậy tốt hay không? Vì sao?
5’
35’
5’
Hs trật tự 
Hs tham gia trò chơi
gv : Sức bền là gì?
Hs trả lời , hs khác nx, bs
Gv : trong tập luyện TDTT có những nguyên tắc nào?
Hs trả lời
Gv y/c hs lấy Vd cho từng nguyên tắc tập luyện.
Gv nhận xét mở rộng thêm các Vd
- Hs vận dụng kiến thức vừa học trả lời câu hỏi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : 22/8/08
Ngày giảng : 23/8/08
TIẾT 2. ĐHĐN -CHẠY NGẮN
I. MỤC TIÊU :
 - ĐHĐN : Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số ( từ 1 đến hết và 1-2 , 1-2 đến hết ), đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng , điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng , đội hình 0-2-4.
 - Chạy ngắn :Trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy.
 - Yêu cầu hs sử dụng đúng khẩu lệnh, thực hiện đúng tư thế khi di chuyển đội hình, tư thế xuất phát.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
Sân trường vệ sinh an toàn tập luỵên.
Còi .
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨ 
1. Phần mở đầu: 
 - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung y/c bài học.
Khởi động :
+ chạy nhẹ nhàng
+ xoay các khớp, ép dây chằng
+ bài TD liên hoàn 35 động tác.
Kiểm tra bài cũ
2. Phần cơ bản:
a. HĐ1: ĐHĐN
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số( từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết)
- Đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng.
- Biến đổi đội hình 0-2-4
b. Chạy ngắn : 
 - Trò chơi “ chạy tiếp sức”.
 - Xuất phát từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt ,vai , lưng hướng chạy 
3. Phần kết thúc : 
 - Hs thả lỏng
 - GV hệ thống bài học , nhận xét giờ học, giao BTVN.
8’
1’
4’
3’
32’
20’
2-3lần
1-3 lần 
12’
5’
7’ 
5’
3’
2’
Đội hình nhận lớp:
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
p
Cán sự điều khiển , gv quan sát :
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
GV hướng dẫn rồi cho hs tập luyện theo nhóm kết hợp nhận xét.
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p 
Gv y/c 1-2 hs nhắc lại khẩu lệnh khi di chuyển đội hình, hs khác nhận xét.Hs tập luyện theo nhóm.
 p
 Ÿ Ÿ
 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 0 2 4 0 2 4 0 2 0 
 GV hướng dẫn luật chơi hs thực hiện
● ● ● ● ● ● ● ● " È
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ " Ê 
 p
 - GV điều khiển, nhận xét.
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p 
Tuần 2
Ngày soạn : 24/8/08
Ngày giảng : 25/8/08
TIẾT 3 . ĐHĐN - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 - Hoàn thiện các kĩ năng về ĐHĐN còn yếu như tiết 2, Đi đều , đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. Đi đều , vòng phải , vòng trái . Đội hình 0-3-6-9
 - Ôn một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn : trò chơi “ chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẵn sàng xuất phát.
 - Luyện tập chạy bền ,giới thiệu hiện tượng “ cực điểm” và cách khắc phục.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC.
Sân trường vệ sinh an toàn.
Còi .
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC.
 NỘI DUNG 
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu :
 - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung y/c bài học.
Khởi động :
+ chạy nhẹ nhàng
+ xoay các khớp, ép dây chằng
+ bài TD liên hoàn 35 động tác.
Kiểm tra bài cũ
2. Phần cơ bản :
 a. HĐ 1: ĐHĐN
 - Ôn như nội dung tiết 2 
 - Đi đều, đi đều - đứng lại , đổi chân khi đi sai nhịp . Đi đều vòng phải vòng trái.
 - Đội hình 0-3-6-9
 b. Chạy ngắn :
 - Trò chơi : “ Tiếp sức con thoi”
Tư thế sẵn sàng xuất phát
c. HĐ 3: 
- Luyện tập chạy bền.
- Hiện tượng ‘cực điểm” và cách khắc phục.
3. Phần kết thúc:
 - Hs thả lỏng.
 - Gv hệ thống bài, nhận xét giờ học, giao BTVN
8’
1’
4’
3’
32’
15’
5’
5’
5’
8’
4’
4’
9’ 
5’
3’
2’
Đội hình nhận lớp:
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p 
Cán sự điều khiển , gv quan sát :
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
hs ôn luyện theo nhóm , gv quan sát sửa sai .
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ●
 p
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
hs tập luyện theo nhóm , nhóm trưởng đk
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
Gv y/c 1-2 hs nhắc lại khẩu lệnh khi di chuyển đội hình, hs khác nhận xét.Hs tập luyện theo nhóm.
 p
 Ÿ Ÿ
 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 0 3 6 9 0 3 6 9 0 
GV hướng dẫn cách chơi, chia lớp thành 2 đội chơi
● ● ● ● ● - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○È 
○ ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - ● ● ● ● ●È
 A B 
 - GV hướng dẫn, sau đó hs thực hiện theo nhóm:
● ● ● ● ● ● ● ● " È
● ● ● ● ● ● ● ● " 
● ● ● ● ● ● ● ● " Ê 
 p 
HS chạy nhẹ nhàng trên sân.
Gv giới thiệu ht cực điểm và cách khắc phục.
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Ngày soạn : 29/8/08
Ngày giảng : 30/8/08
TIẾT 4. ĐHĐN - CHẠY NGẮN.
I. MỤC TIÊU : 
 - ĐHĐN : Ôn một số kỹ năng hs thực hiện còn yếu.
 - Chạy ngắn : Trò chơi “ chạy đuổi” , ngồi mặtt hướng chạy - xuất phát, tư thế sẵn sàng xuất phát.
II ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện
Còi .
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
 NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu :
 - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung y/c bài học.
Khởi động :
+ chạy nhẹ nhàng
+ xoay các khớp, ép dây chằng
+ bài TD liên hoàn 35 động tác.
Kiểm tra bài cũ
2. Phần cơ bản :
 a. HĐ1 : ĐHĐN 
 - Ôn một số kỹ năng hs còn yếu
b. HĐ2 : Chạy ngắn 
 - Trò chơi “ chạy đuổi”
 - Ngồi mặt hướng chạy - xuất phát , tư thế sẵn sàng xuất phát. 
3. Phần kết thúc:
 - Hs thả lỏng.
 - Gv hệ thống bài, nhận xét giờ học, giao BTVN
8’
1’
4’
3’
32’
20’
12’
5’
2-3 lần
5’
3’
2’
Đội hình nhận lớp:
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p 
Cán sự điều khiển , gv quan sát :
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Gv yêu cầu hs tập luyện theo nhóm
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● 
 p
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
Củng cố đội hình đội ngũ:
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ●
 ● p
 ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
Hs chơi trò chơi dưới sự điều khiển của gv
● ● ● ● ● ● ● ● " È
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ " Ê 
 p
gv giúp cán sự lớp đk kết hợp sửa sai
● ● ● ● ● ● ● ● " È ● ● ● ● ● ● ● ● " Ê 
 p 
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 3.
Ngày soạn : 31/8/08
Ngày giảng: 1/9/08
TIẾT 5. ĐHĐN- CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 - ĐHĐN: Tiếp tục ôn một số kỹ năng hs thực hiện còn yếu. Y/c mức độ thực hiện động tác nhanh, đúng hơn giờ trước.
 - Chạy ngắn : Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay.
 - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
 - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng các động tác.
II ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện
Còi .
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
 NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu: 
 - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung y/c bài học.
Khởi động :
+ chạy nhẹ nhàng
+ xoay các khớp, ép dây chằng
+ bài TD liên hoàn 35 động tác.
Kiểm tra bài cũ
2. Phần cơ bản :
 a. HĐ1 : ĐHĐN 
 - Ôn một số kỹ năng hs còn yếu.
 b. Chạy ngắn :
 - Ôn chạy bước nhỏ 
 - Chạy nâng cao đùi 
 - Chạy đạp sau
 - Tại chỗ đánh tay.
c. Chạy bền :
 - Hs chạy bền : nam 400m, nữ 300m.
 - Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
3. Phần kết thúc:
 - Hs thả lỏng.
 - Gv hệ thống bài, nhận xét giờ học, giao BTVN
8’
1’
4’
3’
32’
12’
10’
2l
2l
2l
3’
10’
4’
6’
5’
3’
2’
 - Đội hình nhận lớp:
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Cán sự điều khiển , gv quan sát :
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Đội hình ôn tập theo nhóm: ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● " 
"
 ● ● ● ● ● ● ● ● p 
 ●
Gv kiểm tra mức độ thực hiện của hs.
hs di chuyển theo đội hình
● ● ● ● ● ● ● ● " È ● ● ● ● ● ● ● ● " ● ● ● ● ● ● ● ● " Ê 
 p 
Sau đó thực hiện đánh tay tại chỗ
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
- hs chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Gv giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Ngày soạn : 5/9/08
Ngày giảng: 6/9/08
TIẾT 6. ĐHĐN - CHẠY NGẮN
I. MỤC TIÊU 
 - ĐHĐN : Kiểm tra thực hành lấy điểm 15 phút
 - Chạy ngắn : Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh.
 - Yêu cầu hs thực hiện đúng tư thế động tác đã học.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
Sân trường vệ sinh an toàn.
Còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
 NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu: 
 - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung y/c bài học.
Khởi động :
+ chạy nhẹ nhàng
+ xoay các khớp, ép dây chằng
+ bài TD liên hoàn 35 động tác.
Kiểm tra bài cũ
2. Phần cơ bản :
 a. HĐ1 : ĐHĐN 
 - Kiểm tra lấy điểm 15 phút :
 + Tập hợp , dóng hang , điểm số, động tác quay.
 + Di chuyển đội hình 0-2-4
 b. HĐ2: chạy ngắn
 - Ôn chạy bước nhỏ 
 - Chạy nâng cao đùi
 - Chạy đạp sau
 - Xuất phát cao- chạy nhanh
3. Phần kết thúc:
 - Hs thả lỏng.
 - Gv hệ thống bài, nhận xét giờ học, giao BTVN
8’
1’
4’
3’
32’
20’
12’
3Lx10m
3Lx10m
3Lx10m
5’
5’
3’
2’
Đội hình nhận lớp:
 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Cán sự điều khiển , gv quan sát :
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Gv phổ biến cách thức kiểm tra : lần lượt từng hs lên KT theo từng nội dung yêu cầu của gv
 ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●  ...  nhẹ nhàng trên sân
 + Xoay các khớp, ép chân trước sau
(7-10’) 
 1- 2’
150m
4-5’
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
- Cán sự điều khiển.
2. Phần cơ bản
- Kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích Nhảy cao kiểu “ Bước qua”. 
- Mức xà quy định : 0,95m(nam), 0,80m ( nữ)
- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ và thành tích đạt được của từng học sinh.
 + Điểm 9-10 : thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và qua đuợc xà ở mức quy định
 + Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không qua xà ở mức quy định.
 + Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không nhảy qua mức xà quy định hoặc nhảy qua mức xà quy định nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót.
 + Điểm 3-4: Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định.
 + Điểm 1-2: Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích.
* Một số tình huống khác giáo viên quyết định.
(30
’)
- Kiểm tra nam riêng, nữ riêng
- Mỗi hs được nhảy thử 1 lần và nhảy chính thức tối đa 3 lần. ngay từ lần nhảy chính thức đầu tiên đã được điểm cao nhất, không cần nhảy các lần tiếp theo.
 %
	 ●
p
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
3 . Phần kết thúc:
 - Hs thả lỏng
 - Gv hệ thống bài, giao BTVN
(5’)
3’
2’
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Ngày soạn:17/4/09 
Ngày giảng: 18/4/09
TIẾT 58. TTTC - ĐÁ CẦU
I. MỤC TIÊU 
	- TTTC : Ôn một số bài tập bổ trợ ném bóng; luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích
	- Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Y/c hiện cơ bản đúng kĩ thuật, chủ động, tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC.
	- Sân trường vệ sinh an toàn khi tập.
	- Bóng ném, còi, cầu.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu	
 - Gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Khởi động: 
 + Hs chạy nhẹ nhàng trên sân
 + Xoay các khớp, ép chân trước sau.
 + Bài TD giữa giờ
(10’)
2’
8’
- Đội hình nhận lớp.
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
- Đội hình khởi động : 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
2. Phần cơ bản
a. HĐ1: TTTC 
- Bài tập bổ trợ : 
 + Tung và bắt bóng bằng 2 tay 
 + Đà một bước ném bóng xa
 + Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa.
 - Tập luyện hoàn chỉnh kĩ thuật nâng cao thành tích.
b. HĐ2: Đá cầu
- Ôn di chuyển bước đơn chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
(30’)
	15’
5’
10’
15’
- Hs thực hiện theo nhóm, gv quan sát sửa sai. Các nhóm thực hiên theo đội hình.
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
 p
- Hs tập luyện. Gv quan sát sửa sai cho hs.
 ● 
 ●
 p ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
- Hs thực hiện gv quan sát sửa sai.
- Chuyền cầu theo nhóm
 ●
 ● ● 
 ● ● 
 ● ● 
 ●
3. Phần kết thúc
 - Hs thả lỏng
 - Gv hệ thống bài, giao BTVN
(5’)
3’
2’
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Tuần 34
Ngày soạn: 22/4/09
Ngày giảng: 23/4/09
TIẾT 59.TTTC - ĐÁ CẦU
I. MỤC TIÊU 
	- TTTC : Ôn một số bài tập bổ trợ ném bóng; luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích
	- Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Học di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái. 
- Y/c hiện cơ bản đúng kĩ thuật, chủ động, tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC.
	- Sân trường vệ sinh an toàn khi tập.
	- Bóng ném, còi, cầu.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu	
 - Gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Khởi động: 
 + Hs chạy nhẹ nhàng trên sân
 + Xoay các khớp, ép chân trước sau.
 + Bài TD giữa giờ
(10’)
2’
8’
- Đội hình nhận lớp.
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
- Đội hình khởi động : 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
a. HĐ1: TTTC 
- Bài tập bổ trợ : 
 + Tung và bắt bóng bằng 2 tay 
 + Đà một bước ném bóng xa
 + Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa.
 - Tập luyện hoàn chỉnh kĩ thuật nâng cao thành tích.
b. HĐ2: Đá cầu
- Ôn di chuyển bước đơn chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân 
- Học di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái.
(30’)
	15’
5’
10’
15’
- Hs thực hiện theo nhóm, gv quan sát sửa sai. Các nhóm thực hiện bài tập bổ trợ, sau đó lần lượt thực hiện ném bóng. Gv quan sát sửa sai cho hs.
 ●
- Hs tập luyện. 
 ● ●
 ●	 ● ●
 ● ●
 ● ●
- Gv hướng dẫn kĩ thuật di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái. Hs quan sát sau đó lần lượt thực hiện
3. Phần kết thúc
 - Hs thả lỏng
 - Gv hệ thống bài, giao BTVN
(5’)
3’
2’
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Ngày soạn: 24/4/09
Ngày giảng: 25/4/09
TIẾT 60.TTTC - ĐÁ CẦU
I. MỤC TIÊU 
	- TTTC : Ôn một số bài tập bổ trợ ném bóng; luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích
	- Đá cầu: Ôn đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Học phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau( chếch phải, chếch trái)
- Y/c hiện cơ bản đúng kĩ thuật, chủ động, tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC.
	- Sân trường vệ sinh an toàn khi tập.
	- Bóng ném, còi, cầu.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu	
 - Gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Khởi động: 
 + Hs chạy nhẹ nhàng trên sân
 + Xoay các khớp, ép chân trước sau.
 + Bài TD giữa giờ
(10’)
2’
8’
- Đội hình nhận lớp.
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
- Đội hình khởi động : 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
2. Phần cơ bản
a. HĐ1: TTTC 
- Bài tập bổ trợ : 
 + Tung và bắt bóng bằng 2 tay 
 + Đà một bước ném bóng xa
 + Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa.
 - Tập luyện hoàn chỉnh kĩ thuật nâng cao thành tích.
b. HĐ2: Đá cầu
- Ôn đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân 
- Học: đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái).
(30’)
	15’
5’
10’
15’
- Hs thực hiện theo nhóm, gv quan sát sửa sai. Các nhóm thực hiện bài tập bổ trợ, sau đó lần lượt thực hiện ném bóng. Gv quan sát sửa sai cho hs.
 ● 
- Hs tập luyện.
 ● ● 
 ● ● 
 ● ● 
- Gv hướng dẫn kĩ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, di chuyển đơn buớc ra sau(chếch phải, chếch trái). Hs quan sát sau đó lần lượt thực hiện
3. Phần kết thúc
 - Hs thả lỏng
 - Gv hệ thống bài, giao BTVN
(5’)
3’
2’
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Tuần 35
Ngày soạn: 29/4/09
Ngày giảng: 30/4/09
TIẾT 61.TTTC - ĐÁ CẦU
I. MỤC TIÊU 
	- TTTC : Ôn một số bài tập bổ trợ ném bóng; luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích
	- Đá cầu: Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân di chuyển đơn bước ra sau( chếch phải, chếch trái) Học phát cầu cao chân nghiêng mình, Luật đá cầu(điều 22, 23); Đấu tập.
- Y/c hiện cơ bản đúng kĩ thuật, chủ động, tích cực tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC.
	- Sân trường vệ sinh an toàn khi tập.
	- Bóng ném, còi, cầu.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu	
 - Gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Khởi động: 
 + Hs chạy nhẹ nhàng trên sân
 + Xoay các khớp, ép chân trước sau.
 + Bài TD giữa giờ
(10’)
2’
8’
- Đội hình nhận lớp.
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
- Đội hình khởi động : 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
2. Phần cơ bản
a. HĐ1: TTTC 
- Bài tập bổ trợ : 
 + Tung và bắt bóng bằng 2 tay 
 + Đà một bước ném bóng xa
 + Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa.
 - Tập luyện hoàn chỉnh kĩ thuật nâng cao thành tích.
b. HĐ2: Đá cầu
- Ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau(chếch phải, chếch trái).
- Học: đá cầu cao chân nghiêng mình, Luật đá cầu(điều 22, 23); Đấu tập.
(30’)
	15’
5’
10’
15’
- Hs thực hiện theo nhóm, gv quan sát sửa sai. Các nhóm thực hiện bài tập bổ trợ, sau đó lần lượt thực hiện ném bóng. Gv quan sát sửa sai cho hs.
 ● 
- Hs tập luyện.
 ● ● 
 ● ● 
 ● ●
- Gv hướng dẫn kĩ thuật đá cầu cao chân nghiêng mình, Luật đá cầu (điều 22,23) . Hs quan sát sau đó lần lượt thực hiện
- Đấu tập
3. Phần kết thúc
 - Hs thả lỏng
 - Gv hệ thống bài, giao BTVN
(5’)
3’
2’
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
Tuần 36
Ngày soạn: 
Ngày giảng:
TIẾT 62. TTTC : KIỂM TRA
I. MỤC TIÊU
 - Kiểm tra: kĩ thuật và thành tích ném bóng xa có đà 
 - Yêu cầu : hs thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, đạt thành tích cao.
II. ĐỊA ĐIỂM - THIẾT BỊ DẠY HỌC
Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện
Còi, bóng ném.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG 
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu
- GV nhËn líp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Khëi ®éng:
 + ch¹y nhÑ nhµng 80 – 100m.
 + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê . 
 + Xoay c¸c khíp vµ mét sè 
 ®éng t¸c bæ trî.
(8’)
2’
6’
- Đội hình nhận lớp.
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p
- Đội hình khởi động : 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ●
2. Phần cơ bản 
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích ném bóng xa có đà .
- Cách cho điểm: 
 + Điểm 9-10: Thực hiện đúng 4 gđ kĩ thuật, thành tích đạt tối thiểu 40m(nam) và 25m (nữ).
 + Điểm 7-8: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật thành tích đạt tối thiểu 30m(nam) và 20m (nữ).
 + Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy đà bước cuối và giai đoạn ra sức cuối cùng tành tích đạt tối thiểu 25m(nam) và 15m(nữ). Hoặc thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích đạt 30m trở lên (nam) và 20m trở lên (nữ)
 + Điểm 3-4: thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích đạt dưới 30m (nam) và 20m (nữ)
 + Điểm 1-2: Trường hợp còn lại.
(32’)
- KT nam riêng, nữ riêng. Gv đánh dấu mốc thành tích theo các mức sau: 40m, 30m, 25m (nam) và 25m, 20m, 15m (nữ)
- Mỗi hs thực hiện 1 lần 4 gđ kĩ thuật ném bóng xa có đà
- Trường hợp đặc biệt Gv có thể cho kiểmtra lần 2. 
 ● 
 CB GH
 p
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
3. Phần kết thúc 
- Hs thả lỏng
- GV nhận xét giờ học , BTVN.
(5’)
3’
2’
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 p

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc 9.doc